ၵႃႇတုၼ်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵေႃႉၶၢမ်ႇလႄႈၵေႃႉၸၢမ်ႇ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သႂ်ႇ... ၵမ်းၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂၢႆးလမ်ၵႂၢႆးလႅင်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢမ်ႇပေႉလႆႈၵလႃး...မႃးပေႃႉတႆး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ