English | Thai | Chinese

RCSS/SSA ၶဝ်ႈသိမ်း တပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ
Thursday, 05 January 2012 15:23

 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ယႃႈ
Tuesday, 03 January 2012 18:32

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26.12.2011 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 425 လႄႈၶမယ 517 ဢၼ်မီး

ၶယႅင်ႇမူး တၢၼ်းတိတ်ႉလုၼ်ႇ လွႆလႅမ်

တပ်ႉၼႄႇမူး ဝိၼ်းတိတ်ႉလုၼ်ႇ လွႆလႅမ်

ၸၶၢၼ်းမူး ပူဝ်ႇဝိၼ်း မိူင်းပွၼ်

သိုပ်ႇလူ
 
ၵၢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်း လူဝ်ႇပဵၼ်
Monday, 02 January 2012 16:09

မိူဝ်ႈၼႆႉ (31.12.2011) ပဵၼ်ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ပီႊ 2011 သေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈသမ်ႉ လူဝ်ႇယၢင်ႈ ၶဝ်ႈပီႊၼႃႈ ၾႃႉမႂ်ႇ 2012 ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇ တူၺ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄ ဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ၸဵမ်ပၢၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ဢွၼ်ၵိၼ် ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႄႇတင်ႈ ၸုမ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈမၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း (ပီႊ 1958) တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးယဝ်ႉ 53 ပီႊမိူင်း။

သိုပ်ႇလူ

 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ သိမ်းဢဝ်လၢႆ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶိုၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်း ၽၢၵ်ႇၵၼ် တင်းၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင်
Wednesday, 28 December 2011 12:45

ဝၼ်းထိ 18/12/2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 66 ၶူဝ်လမ်၊ ဢထမ်ႇမ သိမ်းဢဝ်လၢႆ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း (7)တူင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်လဵၵ်း ဢၼ်မီး ၼႃႈၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ယၢၼ်ၵၼ် (4-5)လၵ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၼဵင်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် ၼႆ လႅင်ႊၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ပွင်ႇမႃး ၼင်ႇၼႆ။
ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈလႆႈသုမ်း ၼႃးၼၼ်ႉ-

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉ မီးၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး
Monday, 26 December 2011 13:40

ဝၼ်းထိ 11.12.2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ 151 ၵႃႇလိ ၵႂႃႇၼွၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ၵႂႃႇဢဝ် ၵိၼ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ဢိူင်ႇ ၵဵင်းလူမ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင် ၸိုဝ်ႈၵေႃႉ လႆႈသုမ်း -
1. သၢင်ႇသီႇႁႃႉ သုမ်းၵႆႇ 2 တူဝ် ၼမ်ႉၼၵ်း 1 ၸွႆႉ (မႅၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 4000 ပျႃး)
2. ပူႇၵျွင်ႇ သုမ်းၵႆႇ 2 တူဝ် ၼမ်ႉၼၵ်း 1 ၸွႆႉ (မႅၼ်ႈၶၼ် ငိုၼ်း 4000 ပျႃး)
3. လုင်းပၼ်ႇ သုမ်းၵႆႇ 2 တူဝ် ၼမ်ႉၼၵ်း 1 ၸွႆႉ (မႅၼ်ႈၶၼ် ငိုၼ်း 4000 ပျႃး)
4. လုင်းလွတ်ႈ သုမ်းမႃ 1 တူဝ်
5. ယွၼ်းၶၢၼ်းဢဝ် ၵိၼ်လၢႆ ၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး 1 ပုင်း။

သိုပ်ႇလူ
 
ပၢင်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်း ( 2 ) ပီႊ 2011 – 2012 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း
Monday, 26 December 2011 12:23

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20.12.2011 ယၢမ်း17 : 30 မူင်း ၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး မၢႆ (1) ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ပီႊ  2011 – 2012 ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၼႃႈလိၼ် သိုၵ်း ၼႆယူႇ ။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈ

ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ

policy

ၶၢဝ်ႇထႆးၵဝ်ႇ

ပပ်ႉဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Mini Calendar2012

Download

ပပ်ႉတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဝွၵ်း

ၵႃႇတုၼ်း

VDO

Visitor Online

We have 2 guests online