English | Thai | Chinese

ဝၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတိုၵ်း SSA/SSPP မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ
Thursday, 29 March 2012 14:41

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26.03.2012 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 300 ၵႂႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSA/SSPP ဢၼ် ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉၵွင် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ထုၼ်းလႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးမူပ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၸႄႈဢူ၊ ၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႇတူႉၸိတ်ႉ သိုပ်ႇပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း
Thursday, 29 March 2012 13:27

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10.03.2012 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ 332 ၸိုဝ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပျီႇၸူဝ်း ဢွၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်း 17 ၵေႃႉ ဢၼ်ၼင်ႈတပ်ႉ ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈယိူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ တဵၵ်းတဵင် ၶၢၼ်းၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁွမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႂၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၺႃးၸုမ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းသိုၵ်း
Tuesday, 27 March 2012 15:13

ၸုမ်းဢၢႆႈထွႆႉ ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၶၢဝ်ႇ DVB (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ) လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26.03.2012 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ငိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၢႆႇသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇငိုၼ်း ပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
Monday, 26 March 2012 16:39

သၽႃး (လုတ်ႉတေႃႇ) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22.03.2012 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ (Budget) ငိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပီႊ (2012-2013) ၵႂႃႇ။ သၢႆမၢႆငိုၼ်း ၼႄဝႆႉဝႃႈ ငိုၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်းမူတ်းမႅၼ်ႈ 120 သႅၼ် လၢၼ်ႉသေ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ တင်းမူတ်း သမ်ႉမီး 100 သႅၼ် လၢၼ်ႉ ၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လူဝ်ႇမီး ငိုၼ်းၸႅၵ်ႈ ၸၢႆႇယူႇ 20 သႅၼ် လၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
ပႃႇတီႇမိူင်းရၶႅင်ႇ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်
Monday, 26 March 2012 16:26

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Voice Weekly လၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 26.03.2012 ၼႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ပူတ်းပွႆႇ (ALP) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် ယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး၊ လႅၼ်လိၼ် ဢိၼ်းတီႊယႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ် ဢူးဢွင်ႇတွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်း သိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းတူၼ်ႈလိူၼ် April ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
သွင်ၽူဝ်မေး ၶၢႆၶမ်း ၺႃးၸူၼ် ၶႃႈႁႅမ် ၸူၼ်ႁိမ်ၶမ်း
Monday, 26 March 2012 12:37

ၵူၼ်းမိူင်းယၢႆး၊ ၵႃႇလိ ၸႄႈဝဵင်း ၵုၼ်ႈႁိင်း သွင်ၽူဝ်မေး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢႆၶမ်းလႄႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၵဝ်ႇ ၶူဝ်းမွၼ် ၺႃးၸူၼ် ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းၶမ်းၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ပွင်ႇမႃး။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈ

ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ

policy

ၶၢဝ်ႇထႆးၵဝ်ႇ

ပပ်ႉဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Mini Calendar2012

Download

ပပ်ႉတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဝွၵ်း

ၵႃႇတုၼ်း

VDO

Visitor Online

We have 1 guest online