KNU จัดงานวันครบรอบ 60 ปี แห่งการจับอาวุธ

            กลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  (KNU) จัดงานวันครบรอบ 60  ปี แห่งการจับอาวุธเข้าต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่า ที่บริเวณ  กองบังคับการกองพลน้อยที่ 7  ขึ้นเมื่อวันที่ 31./01/2009  โดยมีผู้นำฝ่าย KNU ,  ผู้นำทหารฝ่าย   KNLA  (Karen National Liberation Army)  ,  ตัวแทนจากกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์ต่าง ๆ   ในสหภาพพม่า พลเรือนชาวกะเหรี่ยง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากที่ใกล้ที่ไกลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีการแสดงการเดินสวนสนามของเหล่าทหาร

  และการแสดงมหรสพ   บอกเล่าถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยง: (แหล่งข่าวในแม่สอดรายงาน)

                ในงานพิธี ปะโต่เดวิด ต่ากบอ ประธานกลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ( KNU) ไดกล่าวให้โอวาทว่า “ KNU  จะยังคงจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าต่อไป  และจะขัดขวางไม่เข้าร่วมการเลือกตั้ง   ที่ทางรัฐบาลทหารพม่าจะจัดให้มีขึ้นในปี ค.ศ. 2010 สถานะภาพการปฏิวัติของกลุ่มกระเหรียงเรา ยังมีความสารถที่จะเข้าต่อสู้กับกองกำลังทหาร รัฐบาลพม่าได้อยู่  จะร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสหภาพพม่า เพื่อร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเมืองสหภาพที่เท่าเทียม โปร่งใส  จะดำเนินการตามนโยบาย หลักนำ  4 ข้อ ที่ อดีตท่านประธานซอปะอูจีได้กำหนดไว้สืบไป

                นายแพทย์ในแม่สอดท่านหนึ่ง ซึ่งได้ไปร่วมในงานครั้งนี้ เล่ากับแหล่งข่าวว่า “งานครั้งนี้ถือว่าใหญ่และครึกครื้นมาก มีแขกเข้าร่วมงานเกือบ 5,000 คน รวมทั้งพี่น้องชาวไทยจากฝั่งประเทศไทยด้วย  ในคืนก่อนวันงานนั้น  มีการแสดงการร้องรำทำเพลง  การบอกเล่าถึงวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ  ของชาวกะเหรียงผ่านศิลปะการ

แสดง ส่วนในวันงานนั้น  ทางฝ่ายทหารของ KNLA ก็ได้จัดแสดงการเดินสวนสนามของเหล่าทหาร นอกจาก

นี้ ยังได้เห็น ดร.สิ่นตี่เหยื่อหม่อง  ขึ้นกล่าวให้โอวาทในงาน  แต่ที่ถูกใจมากคือ ห้องแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  ที่จัดแสดงรูปภาพ เครื่องแต่งกาย ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่สื่อถึงประเพณี ความเป็นมาของวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง”

                นายแพทย์หญิง   ดร.สิ่นตี่เหยื่อหม่อง  ได้กล่าวให้โอวาทในงานว่า     “ การงานที่พวกเราได้ร่วมกันดำเนินการอยู่ทุกอย่างนี้ เป็นงานที่มีความถูกต้องอยู่แล้ว ในอนาคตนั้น งานของพวกเราต้องได้รับชัยชนะ และสำเร็จแน่นอน

                เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของชาวกะเหรี่ยงนั้น ซอปะอูจี อดีตประธานกลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) ผู้ล่วงลับ ได้กำหนด หลักการนโยบายไว้4 ข้อ ดังนี้

                1.ไม่ยอมวางอาวุธเด็ดขาด

                2.ยืนยันความเป็นรัฐกะเหรี่ยง

                3.คงไว้ซึ่งกองกำลังทหาร

                4.กำหนดหลักการ นโยบายทางการเมืองด้วยตัวเอง

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป KNU จัดงานวันครบรอบ 60 ปี แห่งการจับอาวุธ

ลิงค์อื่น ๆ