คาดว่า การประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๒) จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายน ปีนี้

 

          คณะกรรมการเจรจา “ว่าด้วยความสงบร่มเย็นในสหภาพ” (UPDJC)    ได้จัดวงสนทนาหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญ่ “ว่าด้วยความสงบร่มเย็นในสหภาพ” หรือ การประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๒) ก่อนมีมติที่ประชุม การประชุมดังกล่าว อาจมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน ปีนี้ แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน

             แม้จะมีมติออกมาก่อนหน้านี้ว่า การเตรียมการสำหรับจัดการประชุมปางโหลง ศตวรรษ ๒๑  (ครั้งที่ ๒) นั้น ให้มีการหารือกันในทุกรอบ ๖ เดือน ซึ่งที่ผ่านมา ทางรัฐบาลสหภาพพม่า กำหนดการประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๒) ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา แต่ก็ล้มเหลว ต่อจากนั้น ได้มีการเตรียมการเพื่อให้การประชุมดังกล่าว มีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ก็ยังล้มเหลว จนล่าสุด คณะกรรมการเจรจา “ว่าด้วยความสงบร่มเย็นในสหภาพ (UPDJC) “ ได้มีมติล่าสุดออกมาว่า การประชุมดังกล่าว ถูกกำหนดให้มีขึ้นในช่วงปลานเดือนเมษายน ปีนี้

            สาเหตุของการเลื่อนวันจัดการประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๒) นั้น ไม่ได้เกิดจากปัญหาการสู้รบในพื้นที่ภาคเหนือของรัฐฉาน (Shan State) แต่เป็นเพราะกำหนดการจัดการประชุมที่วางไว้แต่เดิมนั้น ไปทับซ้อนกับงานประชุมสมัชชาใหญ่ของกลุ่ม สหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) การประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” จึงต้องถอยเลื่อนออกมา

ซึ่งผลจากการเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมดังกล่าว นอกจากไม่ส่งผลเสียหายใด ๆ ต่อการประชุมที่จะมีขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการเตรียมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะนำเข้าสู่การเจรจาในการประชุมดังกล่าว

ดังเช่นในรัฐฉาน และ รัฐระแข่ง ที่กำลังพยายามจัดให้มีการเสวนาทางการเมือง ระดับรัฐ

 ในกลุ่มพลเรือนชาติพันธุ์ไต ก่อนมีการประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑”

            ในส่วนของรัฐบาลสหาพพม่าเอง ก็พยายามหาทางเจรจากับกลุ่มกองกำลังต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามใน “หนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA)” ให้หันมาร่วมลงนาม ก่อนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกัน การปะทะกันของกองกำลังต่าง ๆ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐฉาน ก็ยังคงครุกรุ่นอยู่อย่างต่อเนื่อง

            การประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” ของคณะกรรมการ UPDJC จัดขึ้นที่หอประชุมของ “ศูนย์กลางความสงบร่มเย็นและความเป็นเอกภาพในกลุ่มชาติพันธุ์ (NRPC) ในกรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๗ ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เลขาธิการ UPDJC , ฝ่ายรัฐบาลสหภาพพมม่า , ฝ่ายรัฐสภา , ฝ่ายกองทัพพม่า , ฝ่ายพรรคการเมือง และ ฝ่ายกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่าง ๆ รวม ๑๕ คน โดยผลการประชุม จะถูกนำเสนอต่อ นางอองซาน ซูจี ประธาน UPDJC และคณะผู้บริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

            การประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๑) มีขึ้นเมื่อช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๖ – วันที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๖ รวมระยะเวลาในการประชุม ๔ วัน

 

TAI  FREEDOM  NEWS

 

            

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป คาดว่า การประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ๒๑” (ครั้งที่ ๒) จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายน ปีนี้

ลิงค์อื่น ๆ