พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) มีมติร่วมลงนาม NCA.25.3.17

 

          พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) จัดการลงประชามาติในคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอญ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในวงสังคมชาวมอญ ก่อนมีมติเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ(NCA)

          เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ที่ผ่านมา พรรคการเมืองของชาติพันธุ์มอญ และ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงสังคมชาวมอญ ได้มีการประชุมหารือกันที่หอประชุมของ พรรคการเมือง “พรรครัฐมอญใหม่” (NMSP) ที่ตั้งอยู่ในเมือง “เมาะละแหม่ง” ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง ก่อนที่ “พรรครัฐมอญใหม่” (NMSP) จะมีมติเข้าร่วมลงนามในหนังสือหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA)

            “หน่าย วุน ละ” หนึ่งในคณะกรรมการบริหาร “พรรครัฐมอญใหม่” (NMSP)ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าว นี้ว่า

            “หากจะให้ทุกกลุ่ม มาร่วมลงนามในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA)นั้น คงเป็นเรื่องยาก เพราะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เในปัจจุบันนี้นั้น กลุ่มสมาชิกพันธมิตรทางภาคเหนือของรัฐฉาน เขาไม่เดินตามนโยบายของหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) ทางเราเลยมาวิเคราะห์ดูปัญหาต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกกลุ่มมีส่วนเข้าร่วม แต่เงื่อนไปต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ คงไม่อาจหยุดยั้งการสู้รบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มของเรา ซึ่งพร้อมจะดำเนินตามข้อตกลงในหนังสือสัญญา NCA พร้อม ๆ กับการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม UNFC จึงมีผลของการลงประชามติ ในการเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA เพื่อปูทางไปสู่การมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการเมืองต่อไป

            “หน่าย วุน ละ” ยังได้ชี้แจงต่อข้อถามที่ว่า เหตุใด “พรรครัฐมอญใหม่ “(NMSP) ถึงไม่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญาตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ พร้อม ๆ กับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอีก ๘ กลุ่ม ?

            “ก่อนหน้านี้ กลุ่มของเราได้มีส่วนร่วมในการร่างโครงสร้างของหนังสือสัญญา NCA  ตลอดถึงขั้นที่ทั้ง ๒ ฝ่าย มีการรับรองกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหนังสือสัญญาฉบับนี้ แต่ที่กลุ่มของเรายังไม่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA ในขณะนั้น ไม่ใช่ว่ากลุ่มเราไม่ยอมรับกฏเหณฑ์ต่าง ๆ ในหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าว แต่กลุ่มของเราเรียกร้องอยู่ ๒ ประเด็น คือ ให้มีการร่วมลงนามหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ และให้ยุติการสู้รบตลอดจนหาแนวทางหยุดยั้งการสู้รบที่เกิดอยู่ในขณะนั้น ถ้าข้อเรียกร้องของเราเห็นผลอย่างชัดเจน กลุ่มของเราก็พร้อมที่จะร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA ตลอดเวลา”

            และด้วยรัฐบาลสหภาพพม่า ยอมรับข้อเสนอ ๘ ข้อ ที่ UNFC ยื่นเสนอมา และอีก ๑ ข้อ ในการร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ ทางคณะกรรมการบริหาร “พรรครัฐมอญใหม่”  (NMSP) ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในแวดวงสังคมชาวมอญ มีความเห็นพ้องกันว่า จะส่งผลดีต่อ ”พรรครัฐมอญใหม่”  (NMSP) ในการเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA

            “หน่าง ตอง เสี่ยง” อดีต สส. จาก พรรคประชาธิปไตยชาติพันธุ์มอญ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภา เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๐ ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวนี้ว่า

            “สมควรที่จะเข้าร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA เพราะเป็นผลจากการลงประชามติ และเพราะในขณะนี้ รัฐบาลสหภาพพม่า และกองทัพพม่า ต่างก็พุ่งเป้าไปที่ การประชุมป่งโหลง ศตวรรษ ๒๑ ดังนั้น เพื่อให้ชาวมอญมีส่วนร่วมในข้อตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสงบร่มเย็นนั้น จึงสมควรร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCA

            เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.พ.๖๐ ที่ผ่านมา กลุ่มสหพันธรัฐว้า (UWSA) ได้เชิญผู้นำกลุ่มกองกำลังที่ยังไม่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) เข้าร่วมประชุมที่เมืองปางซาง ในจำนวน ๑๐ กลุ่มที่ได้รับเชิญนั้น มี “พรรครัฐมอญใหม่”(NMSP) และ “พรรคชาติพันธุ์มอญก้าวหน้า” (KNPP) ๒ พรรค ที่ไม่เดินทางเข้าร่วมการประชุม

            โดยที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย กองทัพระแข่ง (ULA/AA) , กองกำลังปลดปล่อยชาติพันธุ์คะฉิ่น (KIO/KIA) , กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า – โกก้าง (MNDAA) , กองกำลังปลดปล่อยชาติพันธุ์ปะหล่อง (PFLF/TNLA) , พรรครัฐฉานก้าวหน้า/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) , กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยกลุ่มชาติพันธุ์ – เมืองลา (PSC/NDAA), และ กลุ่มสหพันธรัฐว้า (UWSA)ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมสิ้งสุดลง ใจความว่า

“สำหรับการหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพนั้น ไม่ยอมรับตามกฏเกณฑ์ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา NCA จะมีการร่างหนังสือสัญญาฉบับใหม่ ในการเสริมสร้างข้อตกลงหยุดยิง โดยที่มี กลุ่มสหพันธรัฐว้า (UWSA) เป็นแกนนำ ในการเจรจากับรัฐบาลสหภาพพม่าโดยตรง “

ซึ่งภายหลังมีการเผยแพร่แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความเห็นต่างในกลุ่มสมาชิก UNFC  อย่างรุนแรง เฉกเช่น กองกำลังปลดปล่อยชาติพันธุ์คะฉิ่น (KIO/KIA) และ พรรครัฐฉานก้าวหน้า/กองทัพรัฐฉาน (SSPP/SSA) ๒ กลุ่มที่ไม่ยอมรับเงื่อนไปตามหนังสือสัญญา NCA ก็ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ใน UNFC ทั้งคู่

ในเวลาต่อมา UNFC ได้เรียกประชุมด่วนในส่วนของคณะกรรมการบริหารทั้งชุด เพื่อหารือกระชับความหนักแน่นของ “มติร่วม ๙ ข้อ” เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐ ที่ผ่านมา

 

ข้อมูล – VOA

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) มีมติร่วมลงนาม NCA.25.3.17

ลิงค์อื่น ๆ