กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๐ กลุ่ม ร่วมประชุมที่เมือง “ตองจี”31.3.17

 

          กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งที่ ร่วมลงนาม / ยังไม่ร่วมลงนาม ในหนังสือสัญญาตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) รวม ๑๐ ได้ร่วมจัดประชุม ปรึกษาหารือเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่วนประสานของของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ (ครั้งที่๙)” ที่ห้องประชุมใหญ่ของ Royal Star Hotel ในตัวเมือง “ตองจี” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ ราย

           การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาการประชุม ๓ วัน โดยมีตัวแทนของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCAเข้าร่วม ดังนี้

๑.กลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) จำนวน ๑๘ คน

๒.สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)จำนวน ๒๖ คน

๓.สภาความสงบร่มเย็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU/KPC)จำนวน ๓ คน

๔.กลุ่มแนวร่วมชาติพันธุ์ชิน (CNF) จำนวน ๑๑ คน

๕.กลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ  (DKBA) จำนวน ๑๔ คน

๖.กลุ่มปลดปล่อยชาติพันธุ์ปะโอ (PNLO) จำนวน ๘ คน

๗.แนวร่วมประชาธิปไตย นศ.สหภาพพม่า (ABSDF)จำนวน ๔ คน

๘.พรรคปลดปล่อยชาติพันธุ์ระแข่ง (ALP) จำนวน ๔ คน

            กลุ่มที่ยังไม่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญา NCAอีก ๒ กลุ่ม พรรครัฐฉานก้าวหน้า (SSPP) จำนวน ๘ คนและ พรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNPP) จำนวน ๙ คน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ จาก=k9bยุโรป ที่เคลื่อนไหวเพื่อสหภาพพม่า (EBO Myanmar) , ศูนย์กลางความสงบร่มเย็นในวงสังคมมนุษย์ (CPCS) , กลุ่ม NP CEO และกลุ่มผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ

            กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ร่วมลงนามในระดับรัฐ และ ระดับสหภาพ มีทั้งหมด ๑๕ กลุ่ม แม้ว่าจะมีส่วนในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  แต่ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมเพียง ๑๐ กลุ่ม ซึ่งกลุ่มสมาชิกที่เคยเข้าร่วมประชุมฯ ทุกครั้งก่อนหน้านี้ แต่ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ ๙ นี้ ได้แก่ กลุ่มสหพันธรัฐว้า (UWSA), กลุ่มเมืองลา (NDAA), กลุ่มปลดปล่อยชาติพันธุ์คะฉิ่น (KIO), พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) และ สภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์ (NSCN-K)

            ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือการร่วมปรึกษา หาแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนประสานงานของกองกำลังกลุ่มติดอาวุธ สามารถทำงานได้ปย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น , ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองขณะนี้  รุดหน้าไปถึงขั้นไหน รวมถึง การหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการทหาร ระหว่าง กองทัพรัฐบาลสหภาพพม่าและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสู้รบกันอีกในอนาคต

            นอกจากนี้ กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะพยายามทำงานเพื่อประชาชน โดยจะเข้าพบมวลชน เพื่อทำความเข้าใจ ให้มวลชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มสมาชิก

            การประชุม ปรึกษาหารือเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่วนประสานของของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์” ในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์และพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อประสานงานต่าง ๆ ถึงกันได้โดยง่ายแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อประสานความสัมพันธุ์กับกลุ่มพรรคการเมืองและองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ รวมถึง ประสิทธิภาพในการประสานงานกับรัฐบาลสหภาพพม่า

            การประชุม ปรึกษาหารือเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่วนประสานของของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ (ครั้งที่ ๘) ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั้น ได้จัดขึ้นที่ Hotel Marvel Mandalay ที่ “ปู่ต่าจี” ในตัวเมือง มัณฑะเลย์ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๐๑๖

 

TAI  FREEDOM  NEWS

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๐ กลุ่ม ร่วมประชุมที่เมือง “ตองจี”31.3.17

ลิงค์อื่น ๆ