ผบ. กรมวางแผนยุทธศาสตร์ KNUถอนตัวจาก JMC19.7.17

 

          แม้ที่ผ่านมา จะมีการตั้งคณะกรรมการสังเกตการหยุดยิง (การปะทะ) ระดับภาค (JMC) แต่เมื่อเกิดเหตุปัญหาใด ๆ ระหว่าง กกล. ทั้ง ๒ กลุ่มเมื่อใดก็ตาม มีเพียงฝ่ายกองทัพพม่าเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้ามาแก้ไปขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย กกล.สหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) ไม่มีสิทธิส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ด้วยเหตุนี้ นายทหารยศ พ.อ. ตำแหน่ง ผบ.กรมยุทธศาสตร์ KNU จึงยื่นหนังสือขอถอนตัวออกจาก คณะกรรมการ JMC

            นอกจาก กลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) จะไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว การดำเนินงานต่าง ๆ ก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนเงื่อนไขของคณะกรรมการ JMC และไม่มีกลุ่ม / องค์กร ต่างชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินงาน

            โดยนายทหาร KNU ที่ยื่นหนังสือขอถอนตัวออกจากคณะกรรมการ JMC นี้ ชื่อ พ.อ.จอว์ เต โพว์ ตำแหน่ง ผบ.กรมวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ KNU ประจำพื้นที่ จ.ต่องหงู่ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ JMC และมีข่าวว่า กกล. KNU จะไม่มีการส่งนายทหารระดับสูงท่านอื่นจากกรมวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ KNU เข้าร่วมในคณะกรรมการ JMC และมีข่าวว่า กกล. KNU จะไม่มีการส่งนายทหารระดับสูงท่านอื่นจากกรมวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ KNU อีกต่อไป

            กลุ่มสหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) และกองทัพรัฐบาลพม่าได้ตกลงหยุดยิง (ปะทะ) ต่อกันมานานกว่า ๖ ปีแล้ว แต่ภายหลังมีการร่วมลงนามในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) จนถึงปัจจุบัน กกล. ทั้ง ๒ ฝ่าย ยังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องพื้นที่การวางกำลังของแต่ละฝ่าย

            เหตุเพราะกองทัพรัฐบาลพม่า ยึดครองตำแหน่งประธานคณะกรรมการ JMC ทุกระดับ (ระดับรัฐ – ระดับภาค) และใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ในคณะกรรมการ JMC ทำการกดดันกองกำลังติดอาวุธต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อดก็ตาม ฝ่ายกองทัพรัฐบาลพม่าเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

            เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความเสมอภาค กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้ร่วมลงนามใน หนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) ได้ร่วมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการ JMC ขึ้นมาใหม่

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป ผบ. กรมวางแผนยุทธศาสตร์ KNUถอนตัวจาก JMC19.7.17

ลิงค์อื่น ๆ