แถลงการณ์ S.H.R.F.

                    คณะกรรมการผู้ลี้ภัยแห่งรัฐฉาน เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า

                     มีผู้ลี้ภัยประมาณ 6,200 คนและผู้พลัดถิ่นในค่าย 6 แห่งตามแนวชายแดนซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2542โดยที่อัตราสองในสามส่วนของผู้พักอาศัยในค่ายนี้ เป็นสตรีและเด็ก

                    ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นได้หนีจากสงครามและการประหัตประหารของกองทัพพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้ย้ายถิ่นฐานระหว่างปีพ. ศ. 2539-2541 ในรัฐฉานตอนกลาง  ซึ่งในเวลานั้น ประชาชนประมาณ 300,000 คนจาก 1,400 หมู่บ้าน ถูกจี้บังคับจากบ้านของพวกเขา หลายร้อยคนถูกสังหารอย่างทรมานและข่มขืนอย่างป่าเถื่อนโดยกองทัพพม่า  ชาวบ้านที่อพยพย้ายถิ่น ที่โดยมากเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็กหนีเข้าประเทศไทย แต่ยังไม่เคยได้รับการคุ้มครองและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ลี้ภัยจาก UNHCR

                    ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ ต้องการกลับไปพักพิงใกล้ชิดกับชุมชนของเราในรัฐฉาน  มีบางส่วนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทย - ฉาน ค่ายที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัย ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะปลูกพืชเพื่อการดำรงชีพ  ดังนั้นเราจำต้องพึ่งพาการบริจาคอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากชาวชาติ นับตั้งค่ายของเราถูกจัดตั้งขึ้นในครั้งแรก

                    เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความช่วยเหลือที่เราได้รับ ซึ่งช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในฐานะชุมชน ที่พร้อมองค์ประกอบ โรงเรียน , ศูนย์สุขภาพ , และสถานที่ทางศาสนา อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือด้านอาหารที่เราได้รับลดลงเรื่อย ๆ และความช่วยเหลือต่าง ๆ จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้ ซึ่งเราได้อุทธรณ์ไปยังผู้บริจาคจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ตัดความช่วยเหลือออกไป ในขณะที่กระบวนการสันติภาพยังไม่แน่นอน

                    เรายังไม่สามารถกลับบ้าน เพราะตอนนี้ หมู่บ้านของเราถูกทิ้งร้าง หรือถูกยึดครองโดยกองทัพพม่า , กองทหารรักษาการณ์ หรือกองทัพสหรัฐว้า แม้จะมีกระบวนการสรรสร้างสันติภาพ แต่กองทัพพม่ายังคงมีการขยายกองกำลัง และปฏิบัติการทางทหาร โจมตีไปทั่วหมู่บ้านของเรา ชาวบ้านยังคงถูกจับกุมทรมานและถูกสังหาร

                    เราขอเรียกร้องสิทธิของเราในฐานะผู้ลี้ภัย ที่ควรได้รับความเคารพ – สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเพียงพอ และได้รับความคุ้มครอง จนกว่าเราจะสามารถกลับคืนสู่หมู่บ้านของเราด้วยความปลอดภัยอย่างมีเกียรติได้ทันทีที่มีการตั้งถิ่นฐานทางการเมืองและสันติสุขอย่างแท้จริงในรัฐฉาน

 จาก – คณะกรรมการผู้ลี้ภัยจากรัฐฉาน (ชายแดนไทย) :

-                    ค่ายผู้ลี้ภัยกองมุ่งเมือง

-                   ค่ายผู้ลี้ภัยดอยไตแลง

-                   ค่ายผู้ลี้ภัยดอยดำ

-                   ค่ายผู้ลี้ภัยกุงจ่อ

-                   ค่ายผู้ลี้ภัยดอยสามสิบ

-                   ค่ายผู้ลี้ภัยดอยก่อวัน

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป แถลงการณ์ S.H.R.F.

ลิงค์อื่น ๆ