UNA ออก แถลงการณ์กรณีทหารพม่าสั่งระงับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า งานประชุม “ป๋างโหลง” ในศตวรรษที่ 21(25.12.60)

 

              องค์กรณ์ “สหพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์” (United Nationalities Alliance – UNA) ออกแถลงการณ์สนับสนุนคำอนุมัติการจัดกิจกรรมของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ก็ต่อต้านท่าทีพฤติกรรมของทหารพม่า ที่เคลื่อนกำลังเข้าระงับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า สำหรับการจัดการประชุม “ป๋างโหลง” ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมว่าด้วย “ความสงบร่มเย็นทั่วภาคพื้นสหภาพ”

           UNA ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.๖60 ใจความว่า – UNA เห็นดีและสนับสนุนกรณีที่รัฐบาล มีคำสั่งอนุมัติ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ว่าด้วยการเจรจาทางการเมืองระดับชาติ (ชาติพันธุ์ไต) ที่จัดขึ้นในรัฐฉาน (Shan State) เพื่อก้าวไปสู่การประชุม “ป๋างโหลง” ในศตวรรษที่ 21

แต่รู้สึกกังวลและหนักใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ว่าด้วยการเจรจาทางการเมืองระดับชาติ (ชาติพันธุ์ไต) ที่จัดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ของรัฐฉาน กลับถูกทหารพม่าพร้อมอาวุธครบมือ เคลื่อนกำลังเข้าระงับสั่งยุติการจัดกิจกรรม ในการสรรสร้างความสงบร่มเย็น เพื่อให้ได้มาซึ่งประชามติอันเป็นข้อคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั้น ทหารพม่าควรที่จะยุติคำสั่งระงับการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าฯ

องค์กรณ์ “สหพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์” (United Nationalities Alliance – UNA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1990 โดยในปัจจุบัน มีสมาชิกที่เป็นพรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมอยู่ 15 พรรคการเมือง

กำหนดการการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ว่าด้วยการเจรจาทางการเมืองระดับชาติ (ชาติพันธุ์ไต) อย่างเป็นทางการนั้น มีกำหนดการจะจัดขึ้นที่เมือง “ลางเคอ” ในวันที่ 1214 มกราคม ๒๗๑๘ แต่ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการนั้น คณะกรรมการสรรสร้างความสงบร่มเย็น (PMC) – สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ได้ประสานความร่วมมือกับ คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มพรรคการเมืองชาติพันธุ์ไตและองค์กรต่าง ๆ ในแวดวงสังคมชาติพันธุ์ไต ร่วมกันลงพื้นที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าฯ แก่พี่น้องประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะมีก็แต่การลงจัดกิจกรรมในพื้นที่ “ท่าขี้เหล็ก” และ “ป๋างโหลง” ที่ถูกทหารพม่าพร้อมอาวุธครบมือ เคลื่อนกำลังเข้าระงับสั่งยุติการจัดกิจกรรมอย่างเด็ดขาด

ดังเช่นเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 การลงจัดกิจกรรมใน “เวียงเหลื่อ” ภาค “เวียงเหลื่อ” และที่ “บ้านตอจอยอินท์” อ.อ่องหมิ่น พื้นที่ในภาค “ปะโก (ป่าเกลือ) คณะกรรมการจัดกิจกรรม ก็ถูกทหารพม่าสั่งให้ระงับการจัดกิจกรรม จนขณะนี้ ยังไม่ทราบความคืบหน้าในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนการจัดกิจกรรมในตัวเมือง “ปะโก” นั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ ได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการลงพื้นที่จัดกิจกกรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ว่าด้วยการเจรจาทางการเมืองระดับชาติ (ชาติพันธุ์ไต) ว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 รัฐบาลสหภาพพม่า ได้มีหนังสือคำสั่ง “ด่วนที่สุด” ถึง รัฐบาลประจำรัฐฉาน (สภารัฐฉาน) เกี่ยวกับการ “ถอดถอน” หนังสือคำสั่งอนุมัติให้สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) สามารถลงจัดกิจกรรมพบปะมวงชนใน 14 หัวเมืองใหญ่นั้น ให้เป็นโมฆะอย่างเป็นทางการ ซึ่งหนังสือคำสั่งดังกล่าวนี้ ได้ส่งถึง ผบ.ทพม. ทุกพื้นที่แล้ว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) รายหนึ่ง เปิดเผยว่า

“หนังสือคำสั่งได้ออกไปแล้ว เรื่องนี้ รมต.ฝ่ายรักษาความมั่นคงเขตชายแดน ประจำรัฐสภารัฐฉานเป็นคนเปิดเผย แต่ว่า หนังสือคำสั่งจากรัฐสภารัฐฉานฉบับล่าสุดนั้น ยังไม่เห็น แต่จากกรณีนี้ ทำให้ทราบว่า รัฐบาลสหภาพพม่านั้น ทำตามคำสั่งของกองทัพพม่า”

จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ว่าด้วยการเจรจาทางการเมืองระดับชาติ (ชาติพันธุ์ไต) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(R.C.S.S.) จะนำผลการหยั่งประชามติจากพี่น้องประชาชน ในประเด็นหัวข้อ การเมือง , ความมั่นคง , สังคม . เศรษฐกิจ , ที่ดินและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ยื่นต่อที่ประชุม “ว่าด้วยความสงบร่มเย็นทั่วภาคพื้นสสหภาพ” หรือ “การประชุม ป๋างโหลง ในศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนมกราคม 2018 ศกหน้า

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป UNA ออก แถลงการณ์กรณีทหารพม่าสั่งระงับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า งานประชุม “ป๋างโหลง” ในศตวรรษที่ 21(25.12.60)

ลิงค์อื่น ๆ