JMC-S จัดการประชุม วาระที่ 12 ก่อนมีมติที่ประชุม 8 ข้อ28.12.60

 

              คณะกรรมการสังเกตการณ์หยุดยิง - ระดับรัฐ (รัฐฉาน) หรือ Joint monitoring committee Shan level (JMC-S) จัดการประชุมวาระที่ 12 ขึ้นที่ห้องประชุมประจำสำนักงาน JMC-S ในตัวเมือง “โขหลำ” ก่อนมีมติที่ประชุมออกมารวม 8 ข้อ

                 โดยการประชุมของคณะกรรมการ JMC-S ในวาระที่ 12 ที่หอประชุมเมือง “โขหลำ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 12.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 27 ธ.ค.60  มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมประมาณ 20 ท่าน

                ที่ประชุมได้มีมติร่วมออกมา 8 ข้อ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การปต่างตั้ง “เจ้าหาญ , “นางโม โมจ่อว์”  เข้าดำรงตำแห่งปฏิบัติภารกิจแทนในพื้นที่รับผิดชอบของ พ.ท.จายอู ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ ในคณะกรรมการ JMC-S , มีมติเพิ่มเติมตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายตัวแทนพลเรือนเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ได้แก่ “อูว์อ่องโจโมว์”

จะมีการโยกย้าย “ขุนโจว์ทุนอ่อง” เข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธาน (2) ในคณะกรรมการ JMC-S ตัวแทนฝ่ายพลเรือน แทนที่ “อูว์วินติ้น”  ในช่วงเวลาเดือน มกราคม 2018 – มิถุนายน 2018

นอกจากนี้ ยังมีมติอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น มีการตั้งคณะกรรมการใหม่ 7 ท่าน สำหรับคัดกรองและประสานความร่วมมือต่าง ๆ กับคณะกรรมการ JMC-S ในรัฐอื่น ๆ โดยกำหนดระยะเวลาในหารประสานงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง , การลงพื้นที่สัมผัสมวลชนใน ปี ค.ศ.2018 , การเพิ่มตำแหน่งตัวแทนฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมในคณะกรรมการสังเกตการหยุดยิงระดับพื้นที่ JMC-L ในเมือง “ลางเคอ” อีก 2 ตำแหน่ง เป็นต้น

การประชุมในวาระที่ 11 ของ คณะกรรมการ JMC-S ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 ที่ผ่านมา และตามมติของคณะกรรมการ JMC-S ที่กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งนั้น การประชุมของคณะกรรมการ JMC-S วาระที่ 13 จะมีขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2018 ศกหน้า

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป JMC-S จัดการประชุม วาระที่ 12 ก่อนมีมติที่ประชุม 8 ข้อ28.12.60

ลิงค์อื่น ๆ