วิธีการแก้ปัญหาภายในสหภาพพม่า

ปัญหาภายในสหภาพพม่า ประเด็นที่เป็นจุดสนใจของคนทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้น ก็คือ การเลือกตั้งที่จะจัดให้มีขึ้น ในปี 2010 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในพม่าแล้ว จะมองเห็นประเด็นใหญ่ ๆ อยู่ 3 ข้อ ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้ ถ้าวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้ว จะเห็นว่าไม่มีอะไรทีเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมมากนัก สำหรับผู้ที่เพรียกหาประชาธิปไตย หรือสหภาพแบบเท่าเทียมกัน

อาจจะพบกับความผิดหวัง  เพราะรัฐบาลทหารพม่าคงจะใช้วิธีในการพูดจาหว่านล้อมให้เห็นถึงความสำเร็จและผลประโยชน์ของการเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่ในความเป็นจริงนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ที่เพรียกหาประชาธิปไตย หรือสหภาพแบบเท่าเทียมนั้น มีส่วนน้อยที่จะเข้าใจถึงความหมายและหลักการของคำว่าประชาธิปไตยและสหภาพ และไม่รู้ถึงกลวิธีแหกตาที่รัฐบาลทหารนำมาใช้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ สำหรับแผน Road map 7 ขั้นนั้น ก็เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อต่อชาวต่างประเทศ ประชาชน หรือกลุ่มการเมืองต่าง ๆเท่านั้นเอง

 แผน Road map  7 ขั้นนั้น เป็นเพียงกลยุทธ์ที่กองทัพพม่าใช้ในการประวิงเวลา เพื่อให้ตนเองประสบชัยชนะเท่านั้นเอง และการที่กลุ่มการเมือง กลุ่มหยุดยิงต่าง ๆ รอคอยความหวังจาก  การประชุมสมัชชาแห่งชาติพม่า (NC)  เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องผิดหวัง เพราะการประชุม NC ที่ผ่านมานั้น ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการเลือกตั้งในครั้งนี้ รัฐบาลทหารพม่าประเมินแล้วว่า ตนเองต้องได้รับชัยชนะ เพราะหากประเมินแล้วว่า ตนเองจะพ่ายแพ้ การเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 
 จุดประสงค์ในการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารพม่า

 1.เลื่อนฐานะ “สมาคมเอกภาพแห่งชาติพม่า”  (USDA) ขึ้นเป็นพรรคการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้ง

 2.มีวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ “พรรคแนวร่วมแห่งชาติพม่า”  (NUP) ลงสมัครรับเลือกตั้ง

 3.ใช้อำนาจบีบบังคับ หรือให้สิทธิเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่กลุ่มหยุดยิง หรือพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้คล้อยตามตน

 จะเห็นว่า ทั้ง 3 ข้อล้วนเอื้อประโยชน์แก่รัฐบาลทหารพม่าทั้งนั้น

 

หากว่า  รัฐบาลทหารพม่า (SPDC) มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาภายในสหภาพพม่า ให้เกิดความโปร่งใสอย่างแท้จริงแล้ว  “สภาเพื่อการกอบกู้ รัฐฉาน” (RCSS) มีข้อคิดเห็น ดังนี้

 1.ออกประกาศนิรโทษกรรม ให้แก่กลุ่มกองกำลัง กลุ่มการเมือง ที่กำลังทำการต่อสู้ หยุดยิง หรือเคลื่อนไหวอยู่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 2.อนุญาตให้พรรคการเมืองต่างๆ มีสิทธิหาเสียงโดยเสรี

 3.ก่อตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ร่าง “รัฐธรรมนูญ” รองรับและจัดให้มีการเลือกตั้ง แล้วมอบอำนาจในการเลือกตั้งคืนสู่ประชาชน

 หากสามารถดำเนินการได้ตาม 3 ข้อข้างต้นนี้ เชื่อว่าจะเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าหากยังใช้วิธีการที่รัฐบาลทหารพม่าดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ กลับจะยิ่งทำให้ปัญหาต่าง ๆ ขยายตัวลุกลามใหญ่โตไม่รู้จบ  ในส่วนของกลุ่มหยุดยิงต่างๆนั้น เพราะต่างก็มีอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของตัวเอง เชื่อว่า คงจะไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ

ยอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป วิธีการแก้ปัญหาภายในสหภาพพม่า

ลิงค์อื่น ๆ