แถลงการณ์

แถลงการณ์

ว่าด้วย “คำเตือนและการเฝ้าระวังทรัพยากร”

วันที่ 21 มีนาคม 2556

 

1.ป่าไม้ , แร่ และทรัพยากรตามธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรัฐฉาน (Shan State) นั้น ประชาชนในรัฐฉาน (Shan State) ต้อง ช่วยกันระวังป้องกันและรักษาไว้ เกี่ยวกับ บุคคล/นิติบุคคล (บริษัท) ที่ได้รับสัมปทานเข้ามาตัดไม้หรือทำเหมืองแร่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วรัฐฉาน (Shan State) นั้น ต้องให้ประชาชนในรัฐฉาน (Shan State) มี ส่วนได้รับคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากการดำเนินกิจการนั้น ๆ ด้วย ไม่ใช่เข้ามาดำเนินกิจการเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วน บุคคล/นิติบุคคล (บริษัท) เท่านั้น นับตั้งแต่ได้รับทราบข้อความตามแถลงการณ์ฉบับนี้ ประชาชนในรัฐฉาน (Shan State) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนต่างๆ ภายใต้สังกัดสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) ต้องประสานความร่วมมือกันในการระวังป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วรัฐฉาน (Shan State)

2.หลังวันที่ 31 มกราคม 2557 การสัมปทานตัดไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วรัฐฉาน (Shan State) ต้องยุติลงทั้งหมด หากว่า ยังมีกลุ่ม บุคคล/นิติบุคคล (บริษัท) ใด ๆ ดำเนินการตัดไม้อยู่เช่นเดิม สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) จะ ไม่รับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันรักษาระวังความปลอดภัย แต่หากว่ามีกลุ่ม บุคคล/นิติบุคคล (บริษัท) ใด ๆ ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการสัมปทานต่อไป ให้ยื่นเรื่องและได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากสำนักงานกองบัญชาการ สูงสุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) เสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินกิจการสัมปทานต่อได้ดังเดิม

3.การดำเนินกิจการขุดแร่หรือทำเหมืองแร่ทั้งจากใต้พื้นดินหรือในแม่น้ำ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในรัฐฉาน (Shan State) นั้น แม้ว่าจะได้รับหนังสือสัมปทานถูกต้องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหภาพพม่าใน กรุงเนย์ปิดอว์แล้วก็ตาม แต่หากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาติอย่างเป็นทางการจากสำนักงานกองบัญชาการสูง สุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) บุคคล/นิติบุคคล (บริษัท) ใด ๆ ก็ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ และในบริเวณพื้นที่ที่จะมีการขุดแร่/ทำเหมืองแร่นั้น จะต้องไม่ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำ , เส้นทางสัญจร และพื้นที่การเกษตรของประชาชนทั่วไป และภายหลังการดำเนินการ ขุดแร่/ทำเหมืองแร่ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้สัมปทานกิจการ ต้องทำการปรับปรุงและพัฒนาสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติต่าง ๆ ทรัพยากรตามธรรมชาติทั้ง บน/ใต้ พื้นดินในรัฐฉาน (Shan State) ประชาชนทุกคนในรัฐฉาน (Shan State) มีหน้าที่รักษาระวังป้องกัน อย่าปล่อยให้สภาพสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติของเรา ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม เสียหายไปจนหมด

 

                            คณะกรรมการบริหารสูงสุด

                             สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.)

primi sui motori con e-max
You are here: Home แถลงการณ์ แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ