แถลงการณ์

แถลงการณ์

จากที่ประชุมด่วนที่สุด

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

วันที่ 23 เมษายน 2556

 

1.ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบหนังสือ ที่ “กลุ่มดำเนินการประสานงานระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ (WGEC) ร่างเตรียมไว้สำหรับใช้ในการเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาลสหภาพพม่า

2.ที่ ประชุมมีมติที่จะลงดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้า ใจถึงการเจรจาทางการเมือง พร้อมมีมติที่จะเข้าร่วมเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาลสหภาพพม่า

 

คณะกรรมการบริหารสูงสุด

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.)

primi sui motori con e-max
You are here: Home แถลงการณ์ แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ