ผลการเจรจาระหว่าง กกล.KIO และตัวแทน รบ.สหภาพพม่า ออกแถลงการณ์ร่วม 4 ข้อ

                 ผลการพบปะเจรจากันระหว่างตัวแทนของกองกำลังปลดปล่อยชาติพันธุ์คะฉิ่น (KIO) และคณะกรรมการเสริมสร้างความสงบร่มเย็นของรัฐบาลสหภาพพม่า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 56 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่เมืองส่วยหลี่ เมืองมาว นั้น 2 ฝ่ายได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ผลการเจรจาสู่สาธรณะ 4 ข้อ

primi sui motori con e-max

Read more...

สุนทรพจณ์ของเจ้ายอดศึก

สุนทรพจณ์ของเจ้ายอดศึก เนื่องในงานวันชาติไทใหญ่ ครบรอบ ๖๖ ปี ณ ดอยไตยแลง

1.เนื่องในวันชาติไต 7 กุมภาพันธุ์ 1947 เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปี่ที่ 66 นี้ ข้าพเจ้าขอฝากข้อความถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน และพี่น้องประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพพม่า ดังต่อไปนี้

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์การประชุม

แถลงการณ์

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

การประชุมรอบ (6) เดือน ครั้งที่ (1) ปี ค.ศ.2012

บก.ดอยไตแลง

วันที่ 27 กรกฏาคม ค.ศ.2012

primi sui motori con e-max

Read more...

“แถลงการณ์ในที่ประชุม”

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

การประชุมเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน

โดยคณะกรรมการส่วนกลางและคณะกรรมการบริหารสูงสุด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555

บก.ดอยไตแลง

“แถลงการณ์ในที่ประชุม”

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์การประชุม

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

“แถลงการณ์การประชุม”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

บก.ดอยไตแลง

primi sui motori con e-max

Read more...

You are here: Home แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ