แถลงการณ์11.11

แถลงการณ์

ทัศนะคติมุมมองของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)/กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.)

ต่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.2010

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

primi sui motori con e-max

Read more...

ประกาศสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

ประกาศ

ถึง           ประชาชนทุกชาติพันธุ์ในรัฐฉาน

เรื่อง       เปิดรับสมัครบุคคลที่มีน้ำใจและเจตนาอยากร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้

                1.ตำแหน่งที่ปรึกษาสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

                2.สมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)


Read more...

primi sui motori con e-max

แถลงการณ์ R.C.S.S.

แถลงการณ์

 

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

 

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้ง สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

แถลงการณ์

วันที่ 30 เมษายน 2553

primi sui motori con e-max

Read more...

R.C.S.S. จัดประชุมประจำปี ครั้งที่ 10


สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS

 

ประชุมประจำปี ครั้งที่ 10

 

วันที่ 18 มกราคม 2553

 

แถลงการณ์

 

         สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS ได้จัดประชุมประจำปี ครั้งที่ 10 ที่ บก.ดอยไตแลง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา , คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการและสมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน , ผู้นำหน่วยทหาร,เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลงานที่ผ่านมาในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปการประชุม ดังนี้

primi sui motori con e-max

Read more...

You are here: Home แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ