แถลงการณ์ ปัญหายาเสพติด

แถลงการณ์ ปัญหายาเสพติด

เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2552

Read more...

primi sui motori con e-max

KNU ออกแถลงการณ์ประณามกองทัพรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า

                ภายหลัง รบ.เผด็จการทหารพม่า ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 14/06/2009 ตอบโต้ EU มีใจความว่า กองทัพรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกำลังที่บุกเข้าโจมตี KNU  ฝ่าย KNU ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้กลับไปว่า รบ.เผด็จการทหารพม่าไร้ยางอาย ที่กล้าพูดโกหกคำโตต่อประชาคมโลก

primi sui motori con e-max

Read more...

KNU ประณามการกระทำของ รบ.เผด็จการทหารพม่า และขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม NGOs

                    สหภาพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU) ออกแถลงการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กองกำลังทหาร กองทัพรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า สนธิกำลังกับกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ (DKBA) บุกเข้าโจมตีในเขตพื้นที่ของ KNU

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

 
             1.       ขอประกาศ แจ้งถึงพี่น้องประชาชน และกำลังพล ที่ถูกเมืองจื้น ชักชวนให้ไปสวามิภักดิ์ต่ อรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) เข้าใจดีว่า เป็นเพราะพวกท่านไม่อาจขัดขืนต่อการใช้อำนาจบังคับของเมืองจื้น จึงต้องกระทำตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง  ซึ่งคนที่กระทำผิดนั้น มีแค่เมืองจื้นคนเดียว และในขณะนี้ เมืองก็เสียชีวิตไปแล้ว หากว่า กำลังพลที่หลงเหลืออยู่นั้น มีความเข้าใจและอยากกลับมาร่วมกับกองทัพรัฐฉาน (S.S.A.)  ทางกองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ก็ขอต้อนรับด้วยความยินดี  และจะยังคงให้กำลังพลทุกนาย ได้ครองชั้นยศตามตำแหน่งปัจจุบัน นอกจากนี้ ทางกองทัพรัฐฉาน ยังจะให้การดูแลแก่ครอบครัวของกำลังพลทุกนาย  ถ้าหากพวกท่านมีความเข้าใจ และกลับมาร่ว,กับทางกองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) นั้น บรรดาญาติพี่น้องของพวกท่าน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ก็จะรู้สึกยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความอุ่นใจให้แก่พวกเรา    นอกจากพวกเราจะมีความสามัคคีต่อกัน และอยู่ร่วมกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน หวังว่า พวกท่านคงเข้าใจดี

             2.       หากพวกท่านได้อ่านแถลงการณ์ฉบับนี้แล้ว ควรที่จะเร่งรีบตัดสินใจ โดยทางกองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) จะ ให้เวลาแก่พวกท่าน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 01/06/2009 ถึง 30/06/2009 อยากให้พวกท่านเข้าใจ หากว่าพวกท่านยังอยู่ร่วมกับพม่า ก็ไม่แคล้วต้องตกเป็นเบี้ยล่างของพวกเขาเท่านั้นเอง จึงอยากจะประกาศแจ้งถึงกำลังพลทุกนาย และประชาชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                 ยอดศึก

                                                      ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

primi sui motori con e-max

สุนทรพจน์ ของ พันเอก ยอดศึก ประธาน สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS

เนื่องในโอกาส วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน ครบรอบ 51 ปีวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

          สวัสดี พี่น้องประชาชนรัฐฉานและแขกผู้มีเกียรติ์ทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนร่วมงานใน สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ทุกท่าน วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน ได้เวียนมาครบรอบเป็นปีที่ 51 แล้ว ระยะเวลา 51 ปีที่ผ่านมา ของการ ปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน นั้น ต้องประสพกับเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งดีและร้าย มาเป็นจำนวนมาก พี่น้องประชาชนในรัฐฉานของเราก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างมาก ในส่วนของกองทัพก็ต้องทนต่อความทุกข์ยากลำบาก ในการต่อสู้ ต้องบาดเจ็บล้มตาย บนผืนแผ่นดินรัฐฉานของเรามาเป็นจำนวนมากแล้ว ดังนั้น ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 51 ปี ของ การปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน นั้น กระผม ขอยกย่องสดุดดี เชิดชูเกียรติ์ แก่พี่น้องประชาชน วีรชนผู้รักชาติ และทหารหาญ ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ชีวิตและเลือดเนื้อ บางท่านต้องกลายเป็นบุคคลพิการ ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง

primi sui motori con e-max

Read more...

You are here: Home แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ