องค์กรคะฉิ่นนอกประเทศ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านการแปรสภาพกองทัพคะฉิ่นเป็น อส.รักษาชายแดน

                เมื่อ วันที่ 12/05/2009 กลุ่มองค์กรคะฉิ่นนอกประเทศ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ คัดค้านข้อเสนอของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ที่เสนอบังคับให้กองทัพคะฉิ่นกลุ่มต่าง ๆ แปรสภาพเป็นกองกำลังอาสาสมัครรักษาชายแดน

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) เนื่องในเทศกาลงานวันชาติ ครบรอบ 62 ปี

 

สหภาพ พม่าจอมปลอม อันได้รับเอกราชมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1948 นั้น จนถึงบันนี้ ก็ได้ล่วงเลยมาถึง 61 ปี แล้ว หากเรามาวิเคราะห์ทบทวนดู ในช่วงเลาที่ผ่านไปแล้ว 61 ปีนี้ ประชาชนชาวไทยใหญ่ ได้รับผลกระทบ และต้องทนทุกข์เดือดร้อนจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว เหตุใดยังต้องมาตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มแหงของทหารพม่าอีก ? เหตุที่ประชาชนชาวไทยใหญ่เรา ยังต้องมาตกอยู่ภายใต้การกดขี่ ข่มแหงของทหารพม่าอยู่นั้น ก็เพราะว่า  ผู้นำของชาวไทยใหญ่เรา เป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ รีบ ร้อนที่อยากจะ ให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตย , ก็เพราะไปเชื่อฟังและคบค้าสมาคมกับอ่องซาน , ก็เพราะกลุ่มนักศึกษาของสมาคมประชาธิปไตยชาติพันธุ์ไทยใหญ่ (Shan State People Freedom League : SSPFL)  มี ความขัดแย้งกับเจ้าฟ้าไทยใหญ่ รีบร้อนอยากได้ประเทศเร็วเกินไป ด้วยเหตุเหล่านี้ ทำให้พวกเรายังต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มแหงของทหารพม่า

primi sui motori con e-max

Read more...

แถลงการณ์ ของ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS

วันที่ 24 กันยายน 2551

แถลงการณ์ ของ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS

1. เนื่องจากในขณะนี้ สถานการณ์ การเมืองของประเทศไทย มีความวุ่นวายไม่นิ่งนั้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS มีความรู้สึกเสียใจด้วยเป็นอย่างยิ่ง และขอ อวยพรให้พี่น้องชาวไทย เกิดความสมานฉันท์ และ มีความเข้าใจกันโดยเร็ว

2. ขอให้ทางกองทัพรัฐฉาน SSA ของเรา หรือ ประชาชนชาวไทยใหญ่(ไต)ที่มารับจ้างทำงานอยู่ในประเทศไทย อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทย หรือ แสดงออกซึ่งการฝักใฝ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

3. เนื่องด้วย สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเกิดความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้นั้นทางฝ่าย ทหารพม่า SPDC อาจจะใช้โอกาสนี้ในการยุแหย่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างพี่น้องชาวไทยกับ ทางฝ่ายเรา และ อาจจะส่งกำลังทหารเข้ามาสร้างความวุ่นวายตามแนวชายแดน ดังนั้น ขอให้กองทัพรัฐฉาน SSA ทุกพื้นที่ เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลฐานที่มั่นต่างๆ

4. กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการนำชื่อของ กองทัพรัฐฉาน SSA มากล่าวอ้างในการลำเลียงยาเสพติด เข้ามายังประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความเข้าใจผิดต่อกองทัพรัฐฉาน SSA ของเรา

 
 พันเอก ยอดศึก
ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home แถลงการณ์

ลิงค์อื่น ๆ