ทหารพม่า สนธิกำลัง อส.ทพม. ออกตรวจยึดทรัพย์สิน ปชช. ผู้บริสุทธิ์23.3.17

 

          หน่วยทหารราบ กองทัพรัฐบาลสหภาพพม่า (ร.ทพม.) สนธิกำลังร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครกองทัพรัฐบาลสหภาพพม่า (ปิตูจิ๊ด) จำนวนกว่า ๔๐ นาย ออกตรวจยึดทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้าน พื้นที่ ต. “เมืองปูอ่อน” อ.เมืองเป็ง จ.เชียงตุง รวมมูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ จ๊าต (สี่แสนจ๊าต)

             เมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๐ หน่วยทหารพม่า สังกัด พัน.คร.๕๗๒ ทพม. (เมืองสาด) หน่วยภายใต้สังกัด กรมวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ กองทัพ ทพม. ภาคสามเหลี่ยม (เชียงตุง) สนธิกำลังร่วมกับอาสาสมัคร ทพม. (ปิตูจิ๊ด) กลุ่ม “หม่องโต” รวมจำนวนกำลังกว่า ๔๐ นาย เคลื่อนกำลังด้วยรถยนต์โดยสาร จำนวน ๓ คัน เข้าไปตรวจค้นบ้านของ นายอินแสง อายุ ๔๐ ปี – นางยอน อายุ ๓๙ ปี สองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน “คามปาก” ต.เมืองปูอ่อน อ.เมืองเป็ง

            จากการตรวจค้น ทหารพม่าและกลุ่ม อส.ทพม. ไม่พบสิ่งของผิดกฏหมายใด ๆ แต่ก่อนถอนกำลังออกมา ทหารพม่า และกลุ่ม อส.ทพม. ได้ถือวิสาสะหยิบเอาทรัพย์สินของสองสามีภรรยา ซึ่งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CDMA ราคา ๓๐๐,๐๐๐ จ๊าต (สามแสนจ๊าต) จำนวน ๑ เครื่อง , มีดพร้าอย่างดี ราคา ๗,๕๐๐ จ๊าต (เจ็ดพันห้าร้อยจ๊าต) ติดมือไปด้วย

            ถัดมาในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ ช่วงเวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. ทหารพม่า และ อส.ทพม. (ปิตูจิ๊ด) กลุ่มเดิมดังกล่าวข้างตัน ได้เคลื่อนกำลังไปตรวจค้นกระท่อมของชาวบ้าน ที่ใช้สำหรับพักอาศัยขณะอกมาทำไร่ ทำสวน ในบริเวณพื้นที่ทางแยก ๕ สาย ใน ต.เมืองปูอ่อน อ.เมืองเป็ง ก่อนตรวจยึดเอาทรัพย์สินของ นายมห่า อายุ ๔๗ ปี – นางอ่อง อายุ ๕๒ ปี สองสามีภรรยาที่มานอนเฝ้าสวนอยู่ในกระท่อม

            ทรัพย์สินของ นายมห่า – นางอ่อง ที่ถูกทหารพม่า และ กลุ่ม อส.ทพม. (ปิตูจิ๊ด) ตรวจยึดไป ประกอบด้วย

๑.ข้าวสาร                                                มูลค่า ๖๐,๐๐๐ จ๊าต (หกหมื่นจ๊าต)

๒.แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ แผง      มูลค่า ๕๐,๐๐๐ จ๊าต (ห้าหมื่จ๊าต)

๓.แบตเตอร์รี่ ๑ ลูก                                  มูลค่า ๒๘,๐๐๐ จ๊าต (สองหมื่แปดพันจ๊าต)

๔.มีดพร้า ๑ เล่ม                                       มูลค่า ๑๕,๐๐๐ จ๊าต (หนึ่งหมื่นห้าพันจ๊ษต)

๕.สัตว์เลี้ยง (ไก่ ๑ ตัว)                             มูลค่า ๗๐,๐๐๐ จ๊าต (เจ็ดพันจ๊าต)

            ในระยะเวลาเพียง ๒ วัน ราคาทรัพย์สินทั้งหมดของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ถูกทหารพม่า และ กลุ่ม อส.ทพม. (ปิตูจิ๊ด) ตรวจยึดไปอย่างวิสาสะ    รวมเป็นมูลค่า ๔๖๗,๕๐๐ จ๊าต (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจ๊าต)

            เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ ๖๐ ที่ผ่านมา ทหารพม่า สังกัด พัน.คร.๓๓๓ ทพม. หน่วยใต้สังกัด กรมวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ กองทัพ ทพม. ภาคสามเหลี่ยม (เชียงตุง) ได้มีการสนธิกำลังร่วมกับ อส.ทพม. (ปิตูจิ๊ด) กลุ่ม “มูเซอ” ก่อนเคลื่อนกำลังเข้าไปตรวจยึดเอาทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่หมู่บ้าน “เมืองแลง” ต.หัวตาด อ.เมืองเป็ง จ.เชียงตุง

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home สิทธิมนุษยชน ทหารพม่า สนธิกำลัง อส.ทพม. ออกตรวจยึดทรัพย์สิน ปชช. ผู้บริสุทธิ์23.3.17

ลิงค์อื่น ๆ