R.C.S.S. ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แรงงานข้ามชาติคืนสู่ภูมิลำเนา17.7.17a

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ เจ้าหน้าที่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ได้ให้ความชาวยเหลือ อำนวยความสะดวก จัดส่งแรงงานข้ามชาติ จำนวน ๓๓ ราย จากตัวเมือง จ.เชียงใหม่ กลับคืนสู่ภูมิลำเนาในรัฐฉาน (Shan State)ทางช่องทางผ่านแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้จัดที่พักอาศัย (ชั่วคราว) ให้ทางฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก พร้อมอาหารการกิน ก่อนเตรียมตัวเดินทางต่อไป

            โดยในจำนวนแรงงานข้ามชาติ จำนวน ๓๓ รายนี้ แยกเป็น ชาย จำนวน ๑๗ ราย หญิง ๑๖ ราย ในส่วนที่สามารถติดต่อประสานกับทางญาติพี่น้อง ทางเจ้าหน้าที่ R.C.S.S.ได้อำนวยความสะดวก จัดหารถโดยสารเดินทางได้ทันที ส่วนที่ยังไม่สามารถติดต่อกับทางญาติพี่น้องได้นั้น เจ้าหน้าที่ R.C.S.S. ได้จัดที่พัก (ชั่วคราว) ไว้ให้ในตัว จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อรอการติดต่อประสานงานกับทางญาติ ๆ ต่อไป

            เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ R.C.S.S. ได้ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติจากประเทศไทย เดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในรัฐฉาน (Shan State) ผ่านช่องผ่านแดน อ.แม่สาย จ.เชียงรายไปแล้ว จำนวน ๒๘ ราย เฉกเช่นเดียวกับเมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๐ ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ R.C.S.S. ก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือ อำนวยให้ความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติ กลับคืนสู่ภูมิลำเนาในช่องทางเดียวกันนี้ จำนวน ๒๘ ราย เช่นกัน

            ทั้งนี้ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ได้ออกแถลงการณ์ถึงพี่น้องแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสพดวกแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่ต้องการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในรัฐฉาน (Shan State) ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๐ ที่ผ่านมา

สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ :

: สำนักงานส่วนประสานงาน R.C.S.S. ในตัวเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก โทร.(พม่า)  : 094 5408 5206

                                                                                         โทร.(ไทย) : 08 5029 4662

: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในประเทศไทย โทร. : 081 783 0206 , 086 195 9003 , 082 196 2871

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home สิทธิมนุษยชน R.C.S.S. ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แรงงานข้ามชาติคืนสู่ภูมิลำเนา17.7.17a

ลิงค์อื่น ๆ