กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 4 กลุ่ม ยุบรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน

 

               เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 ที่ผ่านมา กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 4 กลุ่ม อันประกอบด้วย กกล.ปลดปล่อยชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNLA) , กกล.ปกป้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNDO) , กกล.กะเหรี่ยงพุทธ (DKBA) และสภาเพื่อความร่มเย็นแห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNU/KNLA-PC) ได้ร่วมลงนาม ในแถลงการณ์ การรวมตัวเป็นกองกำลังเดียวกัน ในนาม กองกำลังกะเหรี่ยงกอทูเล (Kawthoolei Armed Forces – KAF)

               กองกำลังกะเหรี่ยงกอทูเล (Kawthoolei Armed Forces – KAF) จะยึดถือปฎิบัติตามนโยบายของ อดีตผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง “จอปะอูจี) 4 ข้อ ดังนี้

1.ไม่เคยเอ่ยปาก คำว่า “วางอาวุธ”

2.อาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต้องอยู่ในการควบคุมของคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

3.ดวงชะตาของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  คนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจะเป็นผู้กำหนดเอง

4.นโยบายการยืนยัน “รัฐกะเหรี่ยง (Karen State)” ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด

                การเคลื่อนไหวต่าง ๆ จะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และความต้องการของพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) จะร่วมใช้รูปแบบธงชาติผืนเดียวกัน และหากมีกองกำลังกลุ่มใด ๆ เข้ามารุกราน หรือ ละเมิดสิทธิฯ ต่าง ๆ กองกำลังกะเหรี่ยงกอทูเล (Kawthoolei Armed Forces – KAF) จะร่วมกันปกป้องอย่างสุดความสามารถ

                จะร่วมมือกับกองกำลังชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายความเป็นสหภาพอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย อันประกอบด้วยสิทธิความเท่าเทียม และสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ จะร่วมมือกับประชาชนทุกชาติพันธุ์ ตลอดจนองค์กรประชาธิปไตย ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในการเสริมสร้างความสงบร่มเย็น จนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันเป็นสหภาพอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย

 

TAI  FREEDOM  NEWS

               

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวสู้รบ กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 4 กลุ่ม ยุบรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน

ลิงค์อื่น ๆ