R.C.S.S./S.S.A. จัดงานเฉลิมฉลอง “๒๐ ปี ไม่ละทิ้งภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง”31.01.17

 

               สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) / กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) จัดงานเฉลิมฉลอง “ระยะเวลา ๒๐ ปี ไม่ละทิ้งภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง” ขึ้นในพื้นที่ บก. ดอยไตแลง มีกำลังพลจากส่วนสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัด R.C.S.S./S.S.A. และพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

                พิธีเฉลิมฉลองในการณ์นี้ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๖๐ ต้นปีที่ผ่านมา โดยกำหนดการต่าง ๆ เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันเวลาดังกล่าว โดยในเวลา ๐๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในสังกัด R.C.S.S./S.S.A.  และคณะสงฆ์ ได้จัดพิธีบวงสรวง “เจ้าเสือข่านฟ้า” และ “เจ้ากอนเจิง” ในบริเวณอนุสาวรีย์ของท่านทั้ง ๒ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ในลานสนาม “ร่มเงาเจ้าเสือข่านฟ้า”   ต่อมาในเวลา ๐๙.๔๕ น. คณะสงฆ์ , ประชาชนทั่วไป , นักเรียน , พล.ท.ยอดศึก ประธาน R.C.S.S./S.S.A. , พล.ต.จายยี่ รองประธาน (๑) R.C.S.S./S.S.A. , พ.อ.เคอเงิน รองประธาน (๒) R.C.S.S./S.S.A. พร้อมด้วยกำลังพลทุกระดับชั้นในสังกัด R.C.S.S./S.S.A. เดินทางเข้าร่วมพิธีในบริเวณลานงานพิธีอย่างพร้อมเพรียง

                พิธีการได้เริ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้กล่าวรายงานการจัดงานต่อ พล.ท.ยอดศึก ประธาน R.C.S.S./S.S.A. ตามด้วยพิธีทำความเคารพธงชาติ จากนั้น พล.ท.ยอดศึก ประธาน R.C.S.S./S.S.A. ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาท เป็นการเปิดงานเฉลิมฉลอง “ระยะเวลา ๒๐ ปี ไม่ละทิ้งภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง” โดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า “สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) / กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) เปรียบได้ดั่งสะพาน ที่ทอดให้ประชาชนข้ามแม่น้ำ”  พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในงานภารกิจเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ที่ได้เผชิญก้าวข้ามผ่านมาตลอดในช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา

                ถัดมา พล.ต.จายยี่ รองประธาน (๑) R.C.S.S./S.S.A. และ พ.อ.เคอเงิน รองประธาน (๒) R.C.S.S./S.S.A. ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทตามลำดับ ตามด้วย ตัวแทนคณะสงฆ์ ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ใจความว่า

                “ผู้นำนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ – ความสามารถ , ต้องมีสุขภาพที่ดี เพราะถ้าสุขภาพย่ำแย่ จะทำการใด ๆ มิได้ , ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคลิกภาพที่ดี เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเชื่อถือ ยอมรับ และที่สำคัญคือ ผู้นำต้องมีความอดทนอย่างสูง เพราะผู้นำนั้น ต้องประสบและเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ นา ๆ นับประการ ฉนั้น ผู้นำนั้น จะขาดคุณสมบัติข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาด”

                จากนั้น ตัวแทนฝ่ายพลเมืองขึ้นให้โอวาท ตามด้วย “นายแสงเมือง”  ผู้อำนายการส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารนิเทศน์ ภายใต้สังกัด R.C.S.S./S.S.A. ขึ้นกล่าวชี้แจงในหัวข้อ “สถานการณ์ในห้วงระยะเวลาในการหยุดยิงกับกองทัพรัฐบาลสหภาพพม่า” ปิดท้ายด้วย พล.ท.ยอดศึก ขึ้นกล่าวโอวาทปิดท้าย เป็นอันจบพิธีงานเฉลิมฉลอง “ระยะเวลา ๒๐ ปี ไม่ละทิ้งภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง” ในวันนี้

                ต่อมา ในช่วงเย็น เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในบริเวณลานสนาม “ร่มเงาเจ้าเสือข่านฟ้า” โดยมีมหรสพต่าง ๆ แสดงให้ความสุขแก่ผู้เข้าร่วมงานชมอย่างครื้นเครง

 

TAI  FREEDOM  NEWS

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA R.C.S.S./S.S.A. จัดงานเฉลิมฉลอง “๒๐ ปี ไม่ละทิ้งภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง”31.01.17

ลิงค์อื่น ๆ