R.C.S.S./S.S.A. จัดงานรำลึกวันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน เวียนบรรจบปีที่ ๕๙(24.5.17)

 

          สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน / กองทัพรัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) จัดงานรำลึกวันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน (วันกองทัพรัฐฉาน) เวียนบรรจบปีที่ ๕๙ พร้อมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เหล่ากำลังพลผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อในสภาวะปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน (Shan State) ขึ้นที่ บก.ดอยไตแลง

            งานพิธีได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ , นายทหารทุกระดับชั้นยศ , แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมพลเรือนทั่วไปได้เข้าสู่ในงานพิธีในบริเวณ “ลานร่มเงาเจ้าเสือข่านฟ้า” ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ถัดมา เจ้าหน้าที่ “นายเวร” ได้กล่าวรายงานต่อ พล.อ.ยอดศึก ประธาน R.C.S.S./S.S.A. และนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ทำความเคารพธงชาติ ต่อมา “พ่อเฒ่าปายเมือง” ที่ปรึกษา R.C.S.S./S.S.A. กล่าวให้โอวาทเปิดงานพิธีอย่างเป็นทางการ ต่อมา พล.อ.ยอดศึก ประธาน R.C.S.S./S.S.A. กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงานพิธี ใจความว่า

            “วันที่ ๒๑ พ.ค. นี้ กองทัพของเราให้ความสำคัญและมีการจัดงานพิธีมาโดยตลอดทุกปี ตลอดจนมีพิธีเชิดชูเกียรติกำลังพลที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างกล้าหาญ และพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลแด่เหล่ากำลังพลผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในสภาวะปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน อีกประการหนึ่งนั้น อย่างให้ภาคประชาชนตระหนักว่า งานวันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน (งานวันกองทัพรัฐฉาน) นี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชาติพันธุ์ของเรา ศัตรูของเรานั้น ใช้วิธีปฏิบัติทุกอย่าง ทั้งด้านการเมือง การทหาร ด้านขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ฯลฯ ในการกดขี่ข่มเหงชาติพันธุ์ของเรามาโดยตลอด และเมื่อใดที่กองทัพต้องการแรงสนับสนุนจากภาคประชาชน แต่ประชาชนกลับพากันทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือน อพยพหนีไปอยู่ต่างแดน หากเป็นเช่นนี้ เราจะเอาแรง เอากำลังที่ไหนไปทำการต่อสู้กับศัตรู ? และเราจะปลดปล่อยบ้านเมืองของเราได้อย่างไร ? ประชาชนของเรา ไม่ควรอยู่อย่างเพิกเฉย มีความสามารถสนับสนุนเรื่องใดได้ก็ช่วยเรื่องนั้น อย่าไปอยากจมปลักอยู่ใต้อุ้งมือศัตรู ผืนแผ่นดินรัฐฉาน (Shan State) ไม่ได้เคลื่อนย้ายหายไปไหน มันยังคงรอคอยเจ้าของกลับมาคอยดูแลอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วเจ้าของผืนแผ่นดิน สำนึกคุณค่าของผืนแผ่นดินแค่ไหน หากเราไม่เห็นความสำคัญ ท้ายที่สุด ผืนแผ่นดินของเรา (Shan State) ก็อาจตกไปเป็นของศัตรูอย่างถาวร”

            ถัดมา พ.ท.จายเงิน เลขาธิการ (๓) R.C.S.S./S.S.A. ได้กล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมาของวันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน (Shan State) , ตัวแทนคณะสงฆ์กล่าวให้โอวาทกำลังพล , “แม่ชีหลู่” อดีตภรรยา “เจ้าน้อย (ซอหยั่นต๊ะ)” ผู้ก่อตั้งกองกำลัง “หนุ่มศึกหาญ” ขึ้นกล่าวโอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมงานพิธี

            พ.ท.จายเมือง ได้อ่านรายงานแถลงการณ์ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๐ โดยเนื้อหาเชื่อมถึงการประชุมปางโหลงในศตวรรษที่ ๒๑ (ครั้งที่ ๒) , พล.อ.ยอดศึก มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลแก่กำลังพลที่ต้องกลายเป็นผู้ทุพลภาพจากการสู้รบในสมรภูมิ และเจ้าคืนใส ใจเย็น ที่ปรึกษา R.C.S.S. ได้กล่าวให้โอวาทปิดงานพิธี

            จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานพิธีทั้งหมด ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลผู้กล้า ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในสภาวะปฏิวัติกอบกู้แผ่นดินรัฐฉาน (Shan State) ปิดท้ายด้วย ตัวแทนส่วนสำนักงานต่าง ๆ วางพวงหรีดหน้าอนุสาวรีย์ “เจ้าเสือข่านฟ้า” – “เจ้ากอนเจิง”

            ปิดท้ายงานพิธีด้วยกำลังพลทุกหน่วยที่เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ช ประจำกองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) และเดินสวนสนามออกจากลานพิธี ในช่วงเวลากลางวัน มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ของเหล่ากำลังพล ส่วนงานในช่วงเย็นนั้น มีงานเลี้ยงในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น.

 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA R.C.S.S./S.S.A. จัดงานรำลึกวันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน เวียนบรรจบปีที่ ๕๙(24.5.17)

ลิงค์อื่น ๆ