“แถลงการณ์ที่ประชุม”14.7.60

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

การประชุมสมัชชาประจำปี รอบ (๖) เดือน ปี ๒๐๑๗

“แถลงการณ์ที่ประชุม”

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๐๑๗

 

            สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) ได้จัดการประชุมสมัชชาประจำปี รอบ (๖) เดือน ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ขึ้นเมื่อช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๔ กรกฏาคม ๒๐๑๗ ขึ้นที่ บ.ก.ดอยไตแลง โดยมีคณะที่ปรึกษา , คณะกรรมการบริหารสูงสุด , นายทหารระดับสูง , ผบ. พื้นที่ส่วนหน้าทุกพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้ ประเมิน/วิเคราะห์ ผลงานการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในรอบ (๖) เดือน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน สำหรับสืบดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้า ก่อนมี “แถลงการณ์ที่ประชุม” ออกมา ดังนี้

๑.ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ร่วมกัน ประเมิน/วิเคราะห์ ผลงานจากการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งทางด้าน การเมือง , การสรรสร้างความเป็นเอกภาพ , การทหาร , การปกครอง , เศรษฐกิจ ฯลฯ ในรอบ (๖) เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการต่าง ๆ ที่จะสืบดำเนินต่อไปในภายภาคหน้า , ประเมิน/วิเคราะห์ สถานการณ์ของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในรัฐฉาน (Shan State) ทั้งที่ร่วมลงนาม / ไม่ลงนาม หยุดยิงกับรัฐบาลสหภาพพม่า จะพยายามทุกวิถีทางในการสรรสร้างความเป็นเอกภาพ โดยจะยึดถือจุดยืนแห่งความสงบร่มเย็น

๒. ที่ประชุมได้ร่วมกัน ประเมิน/วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง ที่ส่งผลไปถึง ความล้มเหลว – ผลสำเร็จ ของการดำเนินงานในการสรรสร้างความสงบร่มเย็นในรอบ (๖) เดือน ที่ผ่านมา และ “ การประชุม ปางโหลง ศตวรรษ ที่ ๒๑”

๓.ที่ประชุมมีมติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ สำหรับแรงงานพลัดถิ่น ที่เข้ามาทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย และได้รับผลกระทบจาก พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว อยู่ในขณะนี้

๔.จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา กรณีที่ดินของชาวบ้านถูกริบยึดไป

๕.จะประสานความร่วมมือกับ กลุ่ม / องค์กร “ไต” ทุก กลุ่ม / องกรณ์ เพื่อจัดการประชุมระดับชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) ในอนาคต

 คณะกรรมการบริหารสูงสุด

 

                                                               สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA “แถลงการณ์ที่ประชุม”14.7.60

ลิงค์อื่น ๆ