แถลงการณ์9.9.17

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

แถลงการณ์

กรณี รัฐบาลสหภาพพม่า เชิญผู้นำ ๒ ฝ่าย ร่วมเจรจา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

  ตามที่ National Reconciliation and Peacs Center (NRPC) ของรัฐบาลสหภาพพม่า มีหนังสือเชิญ คณะที่ปรึกษา และ ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) เข้าร่วมพบปะเจรจาปรึกษาหารือกัน จึงได้มีข้อแถลงการณ์ ดังนี้

๑.ตามที่รัฐบาลสหภาพพม่า มีหนังสือเชิญมานั้น เห็นว่า จะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นระหว่างกันมีความมั่นคงยิ่งขึ้น คณะตัวแทนของ R.C.S.S. ภายใต้การนำของ พล.อ.ยอดศึก จะเดินทางสู่เมืองเนปิดอว์ โดยมีกำหนดการเข้าพบปะเจรจากับ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษารัฐบาลฯ , ผ.บ.เหล่าทัพพม่า , ประธานาธิบดีสหภาพพม่า จากนั้น จะเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง เพื่อพบปะตัวแทนพรรคการเมือง และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเมืองต่าง ๆ

๒. ในการเดินทางครั้งนี้ จะนำหัวข้อประเด็นเรื่องการสรรสร้างความสงบร่มเย็นอย่างเป็นรูปธรรม , การเมือง , การพัฒนาในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๓.มีความเชื่อมั่นว่า การเดินทางสู่เมืองเนปิดิว์ – ย่างกุ้งในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นระหว่างกันมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และจะช่วยให้ขบวนการสรรสร้างความสงบร่มเย็นปรากฏเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดถึงขั้นตอนการก่อตั้งสหภาพ (Federal)

 

                                       คณะกรรมการบริหารสูงสุด

                                         สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

ประสานงาน :

 พ.อ.จายเงิน        +95 9428 333 855  +66 86 194 0179

 พ.ท.จายเมือง     +95 9771 495 519  +66 91 067 9811

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA แถลงการณ์9.9.17

ลิงค์อื่น ๆ