ทหารพม่าเคลื่อนกำลังเข้าระงับการลงประชาสัมพันธุ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเจรจาทางการเมืองระดับกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) ของ จนท.R.C.S.S./S.S.A. ที่เมือง “ป๋างโหลง”19.12.60

 

              ตามกำหนดการที่จะมีการจัดการเจรจาทางการเมืองระดับกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) หรือ ND ที่จะมีขึ้นที่เมือง “ลางเคอ” เพื่อจัดทำการสำรวจประชามติ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยเรื่อง “ความสงบร่มเย็นในสหพันธรัฐ” หรือ การประชุม “ป๋างโหลง ศตวรรษ ที่ 21” ครั้งที่ 3 นั้น คณะกรรมการสรรสร้างความสงบร่มเย็น PMC / R.C.S.S. ได้ลงเตรียมการประชาสัมพันธุ์ล่วงหน้าต่อประชาชนในพื้นที่ “ป๋างโหลง” แต่ถูกกำลังทหารพม่ากว่า 50 นาย เข้าระงับการเตรียมงาน โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจาก ผบ.กองทัพภาคตะวันออกกลาง ทพม.

                 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 60 ขณะที่ จนท.ฝ่ายสรรสร้างความสงบร่มเย็น (PMC) ของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมงานประชาสัมพันธุ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับการจัดการเจรจาทางการเมือง ระดับชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) หรือ ND ที่หอประชุม “ตุ่มโหม” ในตัวเมือง อ.ป๋างโหลง  จ.ดอยแหลม โดยมีประชาชนในพื้นที่นั่งรอเต็มที่นั่งในหอประชุม รอคอยเวลาเปิดงานอย่างเทางการอยู่นั้น พ.อ. อ่อง เทย์ ผบ.ทพม.(ดอยแหลม) ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของ ทพม. นำกำลังทหารพม่าพร้อมอาวุธครบมือกว่า 50 นาย เข้าระงับงานกิจกรรมดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของ พล.ต.ตานย์ แหล่ง ผบ.กองทัพภาคตะวันออกกลาง ทพม. (โขหลำ)

                พ.ท.จายกอง หัวหน้ากลุ่ม PMC / R.C.S.S.ที่ลงจัดกิจกรรมในพื้นที่ “ป๋างโหลง”  เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้สื่อข่าว TAI  FREEDOM ว่า

“ทหารพม่าเข้ามาระงับการจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า ก่อนที่คณะทำงานของเราจะไปถึงสถานกที่จัดกิจกรรมเสียอีก โดยทหารพม่าอ้างว่า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.กองทัพภาคตะวันออกกลาง ทพม. (โขหลำ) ห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวเด็ดขาด ส่วนที่ว่าได้รับคำอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพพม่านั้น เขาก็รู้อยู่ แต่พื้นที่ ป๋างโหลง เป็นเขตพื้นที่ควบคุมของ กองทัพภาคตะวันออกกลาง ทพม. (โขหลำ) ซึ่งเขาไม่ได้รับรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว หากจะจัด ต้องทำเรื่องขออนุมัตผ่านคณะกรรมการ JMC ก่อน ขณะนี้ ทางเราก็ได้ยุติกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน ซึ่งต่อจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2  ฝ่าย จะทำการเจรจาและรายงานถึงหน่วยเหนืออีกครั้ง”

                และเมื่อช่วงเวลาประมาณ 07.54 น. เช้าวันเดียวกันนั้น พ.อ.อ่อง เทย์  ได้ต่อโทรศัพท์สายตรงถึง พ.ท.เต่หวิ่ง หัวหน้าส่วนสำนักงานประสานงาน (R.C.S.S.) ประจำเมือง “โขหลำ” รัฐบาลสหภาพพม่า โดยมีคำสั่งกำชับมาว่า กิจกรรมประชาสัมพันธุ์ต่อประชาชนนั้น ให้ยุติไว้ก่อน การจัดการประชุม ND ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตนั้น ต้องไปจัดที่เมือง “ลางเคอ”เท่านั้น ถ้าอยากจัดที่ “ป๋างโหลง” ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ JMC เสียก่อน จากนั้น พ.ท.เต่หวิ่ง ได้ต่อสายตรงถึง พล.ต.ตานย์ แหล่ง เพื่อสอบถามกรณีที่เกิดขึ้น แต่ได้รับการปฏิเสธว่ายังไม่ว่างก่อนวางสายทิ้งไป

                ทหารพม่าที่เข้ามาระงับกิจกรรมดังกล่าวได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. แต่ยังคง จนท. ฝ่ายความมั่นคงของ ทพม. เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยก่อนมีการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกกรรมประชาสัมพันธุ์การเจรจารทางการเมืองระดับชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต)นั้น คณะกรรมการ PMC/R.C.S.S. ได้ทำหนังสือยื่นถึง คณะกรรมการเจรจาเพื่อสรรสร้างความสงบสุขในสหภาพ และได้รับคำอนุมัติให้จัดกิจกกรมดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านฝ่ายทหารพม่า ก็ได้รับทราบถึงคำอนุมัติในการจัดกิจกกรมดังกล่าว แต่ก็ยังอ้างว่า พื้นที่ “ป๋างโหลง” เป็นพื้นที่เขตควบคุมของ กองทัพภาคตะวันออกกลาง ทพม. (โขหลำ) เพราะฉนั้น หากจะจัดกิจกกรมในพื้นที่ ต้องทำหนังสือขออนุมัติจากคณะกรรมการเฝ้าสังเกตการณ์การหยุดยิง (JMC) เสียก่อน

                หัวข้อที่คณะกรรมการ PMC/R.C.S.S. จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ “ป๋างโหลง” ได้รับทราบนั้น เป็นประเด็นเกี่ยวข้องในเรื่องของ การเมือง , ความมั่นคง , สังคม, เศรษฐกิจ , ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะนำไปเจรจาทางการเมือง ระดับชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) ที่จะจัดขึ้นในตัวเมือง “ลางเคอ” ในช่วงเดือนมกราคม ต้นปี 2561 นี้

                การจัดการเจรจาทางการเมืองระดับชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) หรือ Shan ND ที่จะจัดขึ้นที่เมือง “ลางเคอ” นั้น เป็นมติมาจากการประชุม  “ว่าด้วยหน้าที่ตามมติของคณะกรรมการหยุดยิงทั่วสหภาพ (JICM)” ครั้งที่ 6 ในการกำหนด “พื้นที่” ในการลงทำกิจกรรม จากนั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) คณะกรรมการสรรสร้างความสงบร่มเย็นแห่งรัฐฉาน (CSSU) ซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมือง (ไต) และกลุ่มชมรมต่าง ๆ ในวงสังคมชาติพันธุ์ไต ได้ร่วมมือกันเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจะนำผลประชามติจากการจัดกิจกรรมในเมือง “ลางเคอ” ไปยื่นเสนอต่อที่ประชุม “การประชุมป๋างโหลง ในศตวรรษ ที่ 21” ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน มกราคม 2561

                ตามข้อตกลงในหนังสือสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) บัญญัติไว้ว่า ในการทำประชามติเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุม “การประชุมป๋างโหลงในศตวรรษ ที่ 21” นั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมลงนามในหนังสือสนธิสัญญา NCA มีสิทธิลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมประชามติจากประชาชนในรัฐฉาน (Shan State) ซึ่งมีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ใน รัฐฉาน – รัฐกะเหรี่ยง – รัฐคะฉิ่น – ภาคสะแกง – ภาคปะโก และทั่วทุกภาคพื้นในสหภาพพม่า ที่มีประชากรชาวชาติพันธุ์ไตพำนักอาศัยอยู่ (ห้ามพื้นที่นอกสหภาพพม่า)

                พฤติกรรมการกระทำของทหารพม่าในครั้งนี้ นอกจากเป็นการขัดขวางประบวนการสรรสร้างความสงบร่มเย็นในสหภาพแล้ว ยังเป็นการละเมิดข้อตกลงตามหนังสือสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) อย่างร้ายแรง

 

TAI  FREEDOM  NEWS

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA ทหารพม่าเคลื่อนกำลังเข้าระงับการลงประชาสัมพันธุ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเจรจาทางการเมืองระดับกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) ของ จนท.R.C.S.S./S.S.A. ที่เมือง “ป๋างโหลง”19.12.60

ลิงค์อื่น ๆ