မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ လႄႈ ႁၢႆဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိၵ်ႇတင်းလူမ်းလႅင်ႉလူင်သွင်မဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် Hurricane လႄႈ Depression Storm ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄသွင်ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈမိူင်း Tennessee လႄႈ North Carolina ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈထိုင်တီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တႄႇၸဵမ် ဝဵင်းလူင် New York  တေႃႇထိုင် Rhode Island ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႆႈတႅတ်ႈတေႃးသေ တေမီးတူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႆႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းႁႃၵူၼ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁၢႆတေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းယူႇ၊ ဝၢႆးသေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းၾူၼ်းၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇလွတ်ႈၽေးယူ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – AP
ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း