ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ၊ လႆႈပၢႆႈႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Tropical Storm Linfa ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵုၼ်ၼမ် လႄႈ ၵုၼ်ၼၢႆ (Quang Nam and Quang Ngai) မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၶိုၼ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸွတ်ႈတူဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ လႆႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ 18 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉသေ ႁႃပႆႇထူပ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးႁူဝ်သိပ်းမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဝႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 46,000 ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈႁႃဢွင်ႇတီႈ လွတ်ႈၽေးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသေ ၸွမ်းႁႃၸွႆႈထႅမ်တမ်ငႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းၽတ်ႉၵႂႃႇ ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း 8 ၵေႃႉ လႄႈ ႁၢႆလၢႆဝႆႉထႅင်ႈယူႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်းထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (June to November) ၼႆႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၵႆႉၵႆႉမီးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈပီႊပီႊယူႇသေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈထူပ်းၺႃးထႅင်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း  132 ၵေႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ႁၢႆလၢႆၸွမ်း ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း