Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

0
ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ဢထမ်ႇမတဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႂ်းသိုၵ်း SSPP ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႁဵတ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2022 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းပၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႃႈၼိူဝ် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵိူဝ် ဢိူင်ႇတွၼ်းၼေႇ၊ ပွတ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈပူဝ်ႇမူၼ်းၼၼ်ႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တေဝႃႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈသေ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၶိုၼ်း ၼႃႈဝၢၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆသေ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ တီႈပူဝ်ႇလူင်ၸၢႆးလုင်း ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းပၢႆ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ပႃႈတႂ်ႈၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်း (တၵသၽ) ၼၼ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 42 ၵေႃႉၶႃႈ ငိၼ်းဝႃႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈထႅင်ႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ၵဵပ်းသိုၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇ ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ဢဝ်တၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေပၢႆႈၵေႃႈ မီးယူႇတင်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈသေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းပျီႉတုၸိတ်ႉ ၵေႃႈ မီးယူႇတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢၼ်​​တေၶဝ်ႈႁဵတ်းထႅင်ႈ​​ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း