သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈမီးဝ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသင်သေ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမီးဝ သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 05 December 2019 ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉ ပေႃးတေဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ၵိုတ်းတင်းႁိူၼ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သူင်ႇထိုင်တီႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၊ (အသနားခံစာရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ “ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေပွႆႇပၼ်တူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်လႃးလႃးၼႆ ယင်းပၢႆလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆလူးၵွၼ်ႇ” ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူးၵျေႃႇတၢၼ်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ ၊ ဢူးသူၺ်ႇၼူႉ ဢႃႇယု 51 ပီႊ ၊ ဢူးတၢၼ်းဢူးလၢႆႇ ဢႃႇယု 32 ပီႊ ၊ ဢူးၺီႇၺီႇဢွင်ႇ ဢႃႇယု 31 ပီႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇသေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယု 8 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း တၢႆထင်တီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းတိူဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း