သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း 250 ပၢႆ ယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် သိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး

သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 250 ပၢႆ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်လဵၵ်း တီႈဝဵင်း Mariupol ၼၼ်ႉ ယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်လဵၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶမ်ဝႆႉ​တေမီးမွၵ်ႈ 250 ပၢႆၼႆႉ ယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ရၢတ်ႉသျႃး​​သေ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ ၶိူင်ႈရၢတ်ႉသျႃး မႃးႁပ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ရၢတ်ႉသျႃး တင်းယူႇၶရဵၼ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇၶၢႆႉၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်လဵၵ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႆ​သေတႃႉ ​တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၸွင်ႇပႃႈမီးလွင်ႈၶၢႆႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇ  ႁူမ်ႈထိုင် ၵၢၼ်လႅၵ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပူႇတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မႃးၼၼ်ႉ ​တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ႁႂ်ႈလီသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတီႈႁူင်းၵၢၼ်လဵၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ႁဵတ်းၸွမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ​လႄႈတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈသၢႆၸႂ်လႆႈလီ​တေႉ​တေႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်​သေၼၼ်ႉ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းယုမ်ႇယမ် ​တေလူလွမ်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈ​ပေႃးလႆႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ​တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃ ဢၼ်လီ​သေပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ယူႇၶရဵၼ်း ​တေလႆႈမီးသၢႆၸႂ် သိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း 256 ​ၵေႃႉ ဢၼ်ယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးရၢတ်ႉသျႃး ၼၼ်ႉ တႃႇ 51 ​ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း​တႄႉ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း 264 ​ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်လဵၵ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ​တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးႁႂ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်း Mariupol ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝႃႈၼႆ​သေတႃႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ​​တႄႉ လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တီႈဝဵင်း Mariupol ၼႆႉ မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း 400,000 ​ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်ႉသမ်ႉမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ​တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1990 မႃး ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး သိမ်းလႆႈ ဝဵင်း Mariupol ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇ​ပေႉ ၶွင်ရၢၼ်ႉသျႃး ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ​သေပိူၼ်ႈ ​တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း