သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလဝႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းၸိူဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလဝႃးသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:00 မူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇၶႃႈ၊ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA  ​ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလၵ်းၾူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၼမ်ႉလွႆလီ (လွယ်လီချောင်း) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃးၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – The 74 Media

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း