Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ

0
သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ

သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 25 ပီႊၼႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၵၢင်း လၼ်ႇယိုဝ်းၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၸမ်ႈၵၢင်းသေ ဢဝ်တိၼ်မၼ်း လၼ်ႇၼဵၼ်ၵွင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းႁၢဝ်ႈၵျၢမ်းသေလွင်ႈလွင်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ၶဝ်တူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထၢင်ႇလဵၵ်ႉ တဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၼမ်ႉၸႂ်သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP ႁႅင်းၼႃႇ တေတွပ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေပၢႆႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ယိုဝ်းတူဝ်မၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ သမ်ႉမႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈၼႆႈဢေႃႈ၊  ပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်း 14 -15 June 2022၊ ဝၢႆးသေပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလႆႈႁႅၼ်းသွမ်းပၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ဢမ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ႁိုဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉပၢႆႈၼမ်ၼႃႇ ၸၢႆးၶမ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမေႃပၢႆႈၶႃႈယူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းၸင်ႇယိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆ လီသေးလၢႆသၢႆၸႂ်မၼ်းၸၢႆးၼႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းဢွၼ်ႇၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ သၢင်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၶဝ်တႄႉဝႃႈဢဝ်သိုၵ်းၼမ်ႉၸႂ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် ၶဝ်ႁႂ်ႈၵႂႃႇ 4  ၵေႃႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈ  တေႃႉသၢင်ႇၼႆဢေႃႈ၊ ဝၢႆး SSPP ႁွင်ႉႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် သိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈၶႃႈ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ၵဵပ်းၶဝ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼႆႉ သူ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၼႆဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ TNLA ၶဝ် ၵဵပ်းၶဝ်ႈ၊ ၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၵဵပ်းသိုၵ်း ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး တႃႇတေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း