Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

0
သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 50 ပီႊ။

သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 02:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းသေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ တႄႇၸဵမ်ပီႊ 2015 မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)  သေ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼၼ်ႉ တၢင်းတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၵူဝ် ဢဝ်တူဝ်ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းသေလၢႆ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်းႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈလီ သုၵတိ ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းတၢင်းလင် တေလူႇတၢၼ်းထွမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း