Home လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇၸုမ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA