Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မႃးမီးတီႈလွႆႁူၼ်း သိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မႃးမီးတီႈလွႆႁူၼ်း သိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

0
ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မႃးမီးတီႈလွႆႁူၼ်း သိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မႃးမီးတီႈလွႆႁူၼ်း သိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

ဝၢႆးသေ RCSS/SSA ထွႆဢွၵ်ႇတီႈလွႆႁူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မႃးပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼိူဝ်လွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉ လူင်းသိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 August 2022 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်သႂ်ႇၶိူင်ႈမၢႆ SSPP သေ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းပွတ်း သၢႆလွႆႁူၼ်း၊ မိူင်းၶုၼ်ၼၼ်ႉ သိမ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုင်းတႃႉ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၼွင်ပႃ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် သိမ်းဢဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းပႅတ်ႈသေ ဢဝ်ပႃမၼ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် လႆႈၵႂႃႇတႃႇထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢိၵ်ႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶဝ်သိမ်းဢဝ်မူတ်းၶႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလုင်းတႃႉၼႆႉ မၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး ၼႆၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းတႃႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ မၼ်းပၢႆႈႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶူဝ်းၶဵဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်လဵၼ်ႈၾူၼ်း ပေႃးလဵၼ်ႈၼႆ တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ၶိင်ႇၶၢဝ်းၵူၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဢၼ်မီးတီႈ ၵၢတ်ႇၽုၺ်း မိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်းလႄႇထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၵႆႉၵႆႉထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးၶဝ် ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသေ ၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ထၢမ် မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း