ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 (လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Moon Jae-in တေမႃးသူႇၸႂ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden တီႈဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington DC) ဝႃႈၼႆ။

Jen Psaki ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် လၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden သေ မုင်ႈမွင်းတႃႇတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Moon Jae-inn ထႅင်ႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်သွင်မိူင်း ပေႃးတေၵႅၼ်ၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃတိူဝ်းလိူဝ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Jen Psaki သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မႃးသူႇၸႂ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၾႆးဢၼ်ပိူင်းၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Moon Jae-inn တေပဵၼ်ၵေႃႉထီႉသွင် ဢၼ်ၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ Joe Biden လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈ January 2021 (လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ) ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈသူႇၸႂ်း Joe Biden ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းယင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ လွင်ႈ Joe Biden ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်းမိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ Joe Biden ဝႆႉပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၢၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ Antony Blinken ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ Lloyd Austin ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၵႂႃႇမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ ၼႄၾၢင်ႇႁၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ ယင်းလႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Times မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ် Moon Jae-inn သေ လႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း