Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လုမ်ႈၾႃႉ လူႉတၢႆ ၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လုမ်ႈၾႃႉ လူႉတၢႆ ၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လုမ်ႈၾႃႉ လူႉတၢႆ ၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လုမ်ႈၾႃႉ လူႉတၢႆ ၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉ

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ FIFA World Cup Qatar 2022 ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ် ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ FIFA World Cup Qatar 2022 (Supreme Committee for Delivery & Legacy : SC) လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ Piers Morgan ၽၢၼ်ႇတၢင်းလၢႆးၵၢၼ် TalkTV မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2022 ဝႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ Tournament ၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 400 ထိုင် 500 ၵေႃႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ၽၢႆႇတၢင်း Qatar လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် November 2022 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ Qatar လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၽူႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၼႂ်းၸုမ်း SC ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 November 2022 ၼႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းငိူၼ်ႈငဝ်ႈဢၼ်မီးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup Qatar 2022 တႄႇဢဝ်ပီႊ 2014 တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ႁူမ်ႈၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ လႄႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးယူႇတီႈ 414 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း