AA ပၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈတိၺွပ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း AA ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2019 လုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ မေးၼၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးတိၺွပ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇတေႃႇဢႃႇယုဝီႇၸႃႇ တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၽွင်းတၢင်မိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇမိူင်းထႆး တိၺွပ်းပၼ်လႄႈ ၽွင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တိုၵ်ႉၵႂႃႇတေႃႇဢႃႇယုဝီႇၸႃႇ တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး သိမ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသေ တိၺွပ်း ဝႃႈၼႆ ၊ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း  ၵၢၼ်တိၺွပ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသေဢိတ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈလီယဝ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ ဢႃႇယု 39 ပီ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး မျၢတ်ႉလိၼ်းသိၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 လိူၼ် ၊ လုၵ်ႈယိင်းသေႃးပျေႉသျိၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 ပီ ဝႃႈၼႆ ၊ မျၢတ်ႉလိၼ်းသိၼ်ႇ တင်း သေႃးပျေႉသျိၼ်ႇတႄႉ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၽႅဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉၸႂ်ႉတိၺွပ်း လွင်ႈၼႆႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 July 2019 ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမျၢတ်ႈၵျေႃႇ ၼွင်ႉၸၢႆး ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း AA ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇရၶႅင်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းၽိတ်းလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ (Singapore) သေ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတိၺွပ်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၼႅင်ႇ ၼွင်ႉၶူၺ် ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မမူဝ်း ၼိၼ်းၽိဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈယိင်း ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၼႅင်ႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 4 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း