AA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် AA ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

AA တုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ လွင်ႈပိုတ်ႇလိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈ တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 July 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တေႃႇဢေးၼူႉၸိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ ၊ ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇႁၢၼ်ႇ ၶဝ်သီႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၢင်းၽိတ်း ၼႆသေ ဢွင်ႇတူႇရ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ပလိၵ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈလုမ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈ သိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် March ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်း ၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူးသေ ဢဝ်မၢႆမီႈ 52 (ၵ) ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇဢေးၼူႉၸိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈဢၼ် ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ တေယႃႉ ၾႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၼႆသေ ၸုမ်းပလိၵ်ႈ ၸင်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸုမ်း AA ဝႃႈၼႆ။

ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၢင်း ၽိတ်းၼႆ လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅင်ႇသုၶ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၽၢႆႇၼိုင်ႈ လႄႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸၢင်ႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လူႉလႅဝ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဢၼ်မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ မၢႆမီႈ လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်ႈပွင်ႈၸိုင်ႈ သေ ၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉသေ တေတုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် July ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၽၢႆႇ ၶႅင်ႇသုၶ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဢမ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း