AA လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 508 လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၽႃးပျေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းပိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇသေ သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။

AA လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး

ၶၢႆႇသူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 February 2020  သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ လႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈပႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး လႄႈ သွင်း (သွင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းလဵင်းသေ ဢွၵ်ႇတၢင်း/ၶဝ်ႈၼႃႈသိုၵ်း) 36 လုၵ်ႈ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းႁဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်လိပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၊ တင်းၽၢႆႇၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းသေႃႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းတူၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈတႄႉယူႇ ၊ လွင်ႈသိမ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 15 ၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၸွမ်းၵေႃႈမီး ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ႁႄၼႃႈ လႄႈ ပၢႆႈၵႂႃႇပႅပ်ႉယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵတ်း ၽိလၢတ်ႉမေႇ သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းၼႃႈ မၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး တႃႈၵုင်ႈ – သိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး ၵႃး တင်းၼမ်  ပိၵ်ႉၶမ်တၢင်းဝႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း