BGF (ယၢင်း) လႅၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF (ယၢင်း) ဢၼ် ၸေႃးၶိတ်ႉတူႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈထုၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ၸတူင်းလူင်း) ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈလႅၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တဵင်းၼၢႆႇထုၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမေႃႇလမျၢႆႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းယၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႂ်ႇသူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ် ၸေႃးၶိတ်ႉတူႇ ႁူဝ်ၼႃႈ BGF) ၼႆယဝ်ႉ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၸတူင်းလူင်း တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ လၢတ်ႈတီႈ Khit Thit Media ဝႃႈ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆဝူဝ်း လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ၊ လွင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႃႈလိၼ်၊ လွင်ႈငိုၼ်းၶမ်း၊ လွင်ႈလႅၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် February 2023 ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉ လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမႂ်ႇသူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ လႅၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ  တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလွင်ႈၼႆႉလႄႈ ၵူဝ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မီးလွၵ်ႈတႅၵ်ႇၸတ်ႉၵၼ် ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်းတွၼ်း (ၸတူင်းလူင်း) ၶိုင်ပွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ လၢတ်ႈတီႈ Khit Thit Media ဝႃႈ လွင်ႈၽၢႆႇဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ်ပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ယဝ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ၊ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ၊ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းၼႄ ဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း လွင်ႈဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တဵင်းၼၢႆႇထုၼ်း ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပဵၼ် ၵႅမ်ၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ၸတူင်းလူင်း)သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ငိုၼ်းသူးငိုၼ်းလၢပ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႂ်ႇသူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶိတ်ႉတူႇ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ၊ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶိတ်ႉတူႇ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၼႃႈၼႄတႃဝႆႉ။

ယွၼ်ႉၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တေလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ၼမ်ၼမ် ၼႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်းမၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ၶၢႆတူဝ်ပႅတ်ႈၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမႂ်ႇသူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF  လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ သုၼ်ႇႁဵတ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတင်းၼမ်ၼႆ လႆႈႁၼ် Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း