CDC ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇသေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတေဢမ်ႇတိူဝ်ႉယမ်

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသမ်ႉမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃး လိူဝ်သေၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Rochelle Walensky ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ လၢႆၵမ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇတိူဝ်ႉယမ် တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Rochelle Walensky လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၵေႃႈယင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉၸိုင် ၸိူင်ႉမႅင်းတေၸၢင်ႈမီးႁႅင်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်လိူဝ်သေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် မႆႈၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယင်းတိုၵ်ႉၵၢမ်ႇလီ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ထိုင်တီႈယႃႈယႃ တေဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

CDC ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇသေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတေဢမ်ႇတိူဝ်ႉယမ်

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းပေႃးတေဢမ်ႇမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း မႃးႁွင်းႁပ်ႉ တႃႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းႁႂ်ႈလႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ 99.5% ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၸဵတ်း 97% ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလူမ်ႈၾႃႉမီး 196,717,202 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 4,203,769 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 178,128,185 ၸွမ်းၼင်ႇ www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီ့ 29 July 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:15 မူင်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း