CDC ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 သုင်ထိုင် 11 ပုၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆပုၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တင်းၼမ် 615,000 ၵေႃႉ ၼႂ်း 13 ၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ 4.5 ပုၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းႁူင်းယႃ မီးၼမ်ထိုင် 10 ပုၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၼမ်ထိုင် 11 ပုၼ်ႈ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းတူဝ်ၼပ်ႉၽတ်ႉၽဵင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် April- June 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းႁႃႈ 95% လႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းႁူင်းယႃမီး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းသၢမ် 93% ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇမီးၼမ်ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႈသိပ်းသွင် 92% ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းတီႈၼႂ်း ဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼမ် 100 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈထႅင်ႈ 100 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 35,450       ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 41,853,362 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 251 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 677,988 ၵေႃႉ  လႄႈ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 31,871,868 ၵေႃ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်သုတ်း လႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

PHOTO: REUTERS,CNN,GETTY IMAGES

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း