COVID-19 ဢိၼ်းတီးယႃး ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ဝၼ်းလဵဝ်တၢႆၸမ် 3 ႁဵင် ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်း 3 သႅၼ်ပၢႆ

ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၸမ် 3 ႁဵင် ထိုင်တီႈလႆႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ထိုင် 2,806 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 354,531 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ လႆႈတႄႇၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပင်းၵေႃးလ်ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း (West Bengal) မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ‘triple mutant variant’ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် B.1.618 ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵမ်ႈၼမ် ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ်  ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းမႁႃႇရတ်ႉထရႃႇ (Maharashtra)  ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၸွမ်းႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃ ထိုင်တီႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ ၵူၺ်းလႆႈဢဝ်ၽိုၼ်း မႃးၵေႃႇသုမ်ၾႆး ၽဝ်ပႅတ်ႈၵူၼ်းတၢႆ ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁၼ် ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း မိူင်းၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်း၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူႇဝဵတ်ႉ၊ UAE လႄႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တင်းမူတ်းမီး 17,313,163 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 195,123 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 14,304,382      ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 32,824,389 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 586,152 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 25,379,831 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 14,340,787 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 390,925 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 12,809,169 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 147,801,542 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,122,712 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 125,352,400 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021  ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:40 မူင်း။

PHOTO: REUTERS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း