COVID-19 ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 3 သႅၼ်၊ ဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 82,860 ၵေႃႉ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 286,318 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 82,860 ၵေႃႉ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မီး ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႄႈ ၶႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁႂ်ႈပေႃးမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်းတေဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႄႈ ၶႄႇ ၼၼ်ႉလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလူင်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ၼင်ႇၵႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉသေ တႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႆႈလီၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 82,860 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉသုင်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊  ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3,848,968 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,026 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 67,486 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 2,967,396 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 48,632 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,001,422 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,218 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 123,899 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,210,405 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41,211 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,290,737 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,090 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 189,964 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,547,032 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (26,177,111) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (867,346) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (18,442,175) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း