COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တႄႇၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ်မိူင်းၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈလူင်ႉလႅၼ် ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸၼ်ႉၸွမ်ဝႅၼ်ႇတိူဝ်ႇပိဝ်ႇလ် (Vanderbilt University) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNBC ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႄႉၼမ်းပၼ် ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 1 မီႇတိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈတိုဝ်းၵမ် သႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်တိုဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃ (Food and Drug Administration) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇသေ သမ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆႉၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇႁပ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 20,722 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 2,182,950 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 425 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 118,283 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 889,866 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (8,128,490) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (439,421) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (4,242,154) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 16 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း