COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းတီႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 December 2022 ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ Zhejiang ၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ် 2 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ၶႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ Zhejiang မိူင်းၶႄႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်း Zhejiang ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈလၢႆဝၼ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တေၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈသေ ၽၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆသေ တႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉCOVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ Zhejiang ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သုတ်းယဝ်ႉ လႄႈ တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ တေမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2 လၢၼ်ႉၵေႃႉလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႇလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတီႈၼႂ်းႁူင်းယႃမီး 13,583 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 242 ၵေႃႉ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပိူင်ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇလႆႈၶဝ်ႈပဵၼ်ဝူင်ႈဢၼ်မီးၽေးႁၢႆႉႁႅင်းတီႈ သုတ်းၶွင်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် ဢွၼ်တၢင်းတေထိုင် ပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ပီႊမႂ်ႇၶႄႇ ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း