COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ (43) မိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (43) မိူင်း ယဝ်ႉသေ တီႈမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၽိူမ်ႉထႅင်ႈ (52) ၵေႃႉ လႄႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ တိတ်းၸပ်း  ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 February 2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 မီး (81,279) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (2,765) ၵေႃႉ၊ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယူႇလီ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉသေ  ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (139) ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ (19) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (78,073) ၵေႃႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းထီႉ (2) မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် (1,261) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (12) ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶိုၼ်ႈထိုင်ႁဵင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (1) ၵေႃႉ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵွၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ (30) ၵေႃႉ တၢင်းမူတ်း မီး (40) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႆႇမီးသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း