COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇႁိပ်ႈပၼ်ၸပ်းတွင်ႉ ပႃးသၼ်ႇထေႇ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မႄႈၸပ်းတွင်ႉၼမ်ႁႅင်းလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇႁိပ်ႈပၼ်ၸပ်းတွင်ႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်း တေပွႆႇၸပ်းတွင်ႉ ပႃးသၼ်ႇထေႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈပၼ်ၼၢင်းယိင်း ပႃးသၼ်ႇထေႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉပုမ်လူင်ၶဝ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Raphael Camara ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ပႂ်ႉႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈပၼ်ပႃးသၼ်ႇထေႇၼႆ ပၢႆးယူႇလီ မႄႈၸပ်းတွင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉၵေႃႈ တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပႃးတွင်ႉပုမ်လူင်သေ ၸိူင်ႉမႅင်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႄႈပုမ်လူင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၼႂ်းတွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  တီႈၼႂ်းမိူင်း ပရႃႇသီးလ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 မီးၼမ်ထိုင် 13,943,071 ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်းပဵၼ်မၢႆထီႉ (3) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 373,442 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး     12,391,599 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းပဵၼ်မၢႆထီႉ (1) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 32,404,454 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး  581,061 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 24,961,229 ၵေႃႉ၊ မၢႆထီႉ (2) ပဵၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ်ထိုင်မႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 275,306 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 15,061,919 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 178,793 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 12,953,821 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 219 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 142,022,165 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,033,333 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 120,573,519 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021  ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း